Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kind" into Hungarian language

A "kedves" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Kind

[Kedves]
/kaɪnd/

noun

1. A category of things distinguished by some common characteristic or quality

 • "Sculpture is a form of art"
 • "What kinds of desserts are there?"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • sort
 • ,
 • form
 • ,
 • variety

1. A dolgok kategóriája, amelyet valamilyen közös jellemző vagy minőség különböztet meg

 • "A szobrászat a művészet egyik formája"
 • "Milyen desszertek vannak?"
  szinonimája:
 • kedves
 • ,
 • fajta
 • ,
 • forma

adjective

1. Having or showing a tender and considerate and helpful nature

 • Used especially of persons and their behavior
 • "Kind to sick patients"
 • "A kind master"
 • "Kind words showing understanding and sympathy"
 • "Thanked her for her kind letter"
  synonym:
 • kind

1. Pályázattal, figyelmes és hasznos természettel rendelkezik vagy azt mutatja

 • Különösen személyek és viselkedésük miatt használják
 • "Kedves beteg betegeknek"
 • "Egy kedves mester"
 • "Kedves szavak, amelyek megértést és együttérzést mutatnak"
 • "Köszönetet mondott kedves leveléért"
  szinonimája:
 • kedves

2. Agreeable, conducive to comfort

 • "A dry climate kind to asthmatics"
 • "The genial sunshine"
 • "Hot summer pavements are anything but kind to the feet"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • genial

2. Kellemes, elősegíti a kényelmet

 • "Száraz éghajlati jellegű az asztmatikusok számára"
 • "A nemi napfény"
 • "A forró nyári járdák nem más, mint a lábak"
  szinonimája:
 • kedves
 • ,
 • nemi

3. Tolerant and forgiving under provocation

 • "Our neighbor was very kind about the window our son broke"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • tolerant

3. Toleráns és megbocsátó provokáció alatt

 • "A szomszédunk nagyon kedves volt az ablakon, amelyet a fiam kitört"
  szinonimája:
 • kedves
 • ,
 • toleráns

Examples of using

You kind of are on her turf.
Mondhatni az ő térfelén vagy.
That's very kind of you to say that.
Nagyon kedves öntől, hogy ezt mondja.
You shouldn't say that kind of thing when children are around.
Nem kéne ilyeneket mondanod gyerekek előtt.