Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kill" into Hungarian language

A "kill" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Kill

[Öld meg]
/kɪl/

noun

1. The act of terminating a life

  synonym:
 • killing
 • ,
 • kill
 • ,
 • putting to death

1. Az élet megszüntetésének cselekedete

  szinonimája:
 • gyilkos
 • ,
 • ölj meg
 • ,
 • halálra

2. The destruction of an enemy plane or ship or tank or missile

 • "The pilot reported two kills during the mission"
  synonym:
 • kill

2. Ellenséges repülőgép, hajó, tank vagy rakéta megsemmisítése

 • "A pilóta két gyilkosságról számolt be a misszió során"
  szinonimája:
 • ölj meg

verb

1. Cause to die

 • Put to death, usually intentionally or knowingly
 • "This man killed several people when he tried to rob a bank"
 • "The farmer killed a pig for the holidays"
  synonym:
 • kill

1. Meghalni

 • Halálra, általában szándékosan vagy tudatosan
 • "Ez az ember több embert ölt meg, amikor megpróbált egy bankot rabolni"
 • "A gazda megölt egy disznót az ünnepekre"
  szinonimája:
 • ölj meg

2. Thwart the passage of

 • "Kill a motion"
 • "He shot down the student's proposal"
  synonym:
 • kill
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • defeat
 • ,
 • vote down
 • ,
 • vote out

2. Meghiúsítja a

 • "Öld meg egy mozgást"
 • "Lelőtte a hallgató javaslatát"
  szinonimája:
 • ölj meg
 • ,
 • lőj le
 • ,
 • vereség
 • ,
 • szavazzon le
 • ,
 • szavazzon ki

3. End or extinguish by forceful means

 • "Stamp out poverty!"
  synonym:
 • stamp out
 • ,
 • kill

3. Erőteljes eszközökkel véget ér vagy olt

 • "Bélyegzzék ki a szegénységet!"
  szinonimája:
 • bélyegz ki
 • ,
 • ölj meg

4. Be fatal

 • "Cigarettes kill"
 • "Drunken driving kills"
  synonym:
 • kill

4. Halálos

 • "Cigaretta öl"
 • "Részeg vezetés öl"
  szinonimája:
 • ölj meg

5. Be the source of great pain for

 • "These new shoes are killing me!"
  synonym:
 • kill

5. Legyen a nagy fájdalom forrása

 • "Ezek az új cipők megölnek!"
  szinonimája:
 • ölj meg

6. Overwhelm with hilarity, pleasure, or admiration

 • "The comedian was so funny, he was killing me!"
  synonym:
 • kill

6. Elárasztja a vidámságot, az örömöt vagy a csodálatot

 • "A komikus annyira vicces volt, hogy megölt!"
  szinonimája:
 • ölj meg

7. Hit with so much force as to make a return impossible, in racket games

 • "She killed the ball"
  synonym:
 • kill

7. Annyira erővel üt, hogy lehetetlenné tegye a visszatérést ütőjátékokban

 • "Megölte a labdát"
  szinonimája:
 • ölj meg

8. Hit with great force

 • "He killed the ball"
  synonym:
 • kill

8. Nagy erővel ütötte meg

 • "Megölte a labdát"
  szinonimája:
 • ölj meg

9. Deprive of life

 • "Aids has killed thousands in africa"
  synonym:
 • kill

9. Megfosztani az életből

 • "Az aids több ezer embert ölt meg afrikában"
  szinonimája:
 • ölj meg

10. Cause the death of, without intention

 • "She was killed in the collision of three cars"
  synonym:
 • kill

10. Szándékos halált okozhat

 • "Három autó ütközésében ölték meg"
  szinonimája:
 • ölj meg

11. Drink down entirely

 • "He downed three martinis before dinner"
 • "She killed a bottle of brandy that night"
 • "They popped a few beer after work"
  synonym:
 • toss off
 • ,
 • pop
 • ,
 • bolt down
 • ,
 • belt down
 • ,
 • pour down
 • ,
 • down
 • ,
 • drink down
 • ,
 • kill

11. Teljesen inni

 • "Vacsora előtt három martint leengedte"
 • "Aznap este megölt egy üveg pálinkát"
 • "Néhány sört felbukkantak munka után"
  szinonimája:
 • dobd el
 • ,
 • pop
 • ,
 • csavar le
 • ,
 • öv le
 • ,
 • öntsön le
 • ,
 • le
 • ,
 • inni
 • ,
 • ölj meg

12. Mark for deletion, rub off, or erase

 • "Kill these lines in the president's speech"
  synonym:
 • kill
 • ,
 • obliterate
 • ,
 • wipe out

12. Jelölje meg a törlést, dörzsölje le vagy törölje

 • "Öld meg ezeket a vonalakat az elnök beszédében"
  szinonimája:
 • ölj meg
 • ,
 • megsemmisít
 • ,
 • törli

13. Tire out completely

 • "The daily stress of her work is killing her"
  synonym:
 • kill

13. Teljesen fárad

 • "Munkája napi stressze megöli őt"
  szinonimája:
 • ölj meg

14. Cause to cease operating

 • "Kill the engine"
  synonym:
 • kill

14. A működés megszűnése

 • "Öld meg a motort"
  szinonimája:
 • ölj meg

15. Destroy a vitally essential quality of or in

 • "Eating artichokes kills the taste of all other foods"
  synonym:
 • kill

15. Megsemmisíti a be vagy be vitálisan nélkülözhetetlen minőségét

 • "Az articsóka elfogyasztja az összes többi étel ízét"
  szinonimája:
 • ölj meg

Examples of using

Don't kill the messenger.
Ne öljétek meg a hírvivőt!
Don't kill the messenger.
Ne öld meg a hírnököt!
Thou shalt not kill.
Ne gyilkolj.