Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kick" into Hungarian language

A "kick" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Kick

[Rúgás]
/kɪk/

noun

1. The act of delivering a blow with the foot

 • "He gave the ball a powerful kick"
 • "The team's kicking was excellent"
  synonym:
 • kick
 • ,
 • boot
 • ,
 • kicking

1. A lábával történő ütés

 • "Erős rúgást adott a labdának"
 • "A csapat rúgása kiváló volt"
  szinonimája:
 • rúgás
 • ,
 • indító

2. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

2. Az érzelmi erő tárolásának gyors felszabadítása

 • "Nagy robbantást kaptak belőle"
 • "Milyen csomagtartó!"
 • "Gyors rohanást kapott a heroin befecskendezéséből"
 • "Rúgásokért csinálja"
  szinonimája:
 • bumm
 • ,
 • indító
 • ,
 • díj
 • ,
 • rohanás
 • ,
 • öblítés
 • ,
 • izgalom
 • ,
 • rúgás

3. The backward jerk of a gun when it is fired

  synonym:
 • recoil
 • ,
 • kick

3. A fegyver hátsó bunkója, amikor lövöldöznek

  szinonimája:
 • visszacsap
 • ,
 • rúgás

4. Informal terms for objecting

 • "I have a gripe about the service here"
  synonym:
 • gripe
 • ,
 • kick
 • ,
 • beef
 • ,
 • bitch
 • ,
 • squawk

4. Informális feltételek a kifogáshoz

 • "Van egy pillanatom a szolgáltatásról itt"
  szinonimája:
 • gripe
 • ,
 • rúgás
 • ,
 • marhahús
 • ,
 • kurva
 • ,
 • squawk

5. The sudden stimulation provided by strong drink (or certain drugs)

 • "A sidecar is a smooth drink but it has a powerful kick"
  synonym:
 • kick

5. Az erős ital ( vagy bizonyos gyógyszerek ) által nyújtott hirtelen stimuláció

 • "Egy oldalkocsi sima ital, de erőteljes rúgással rendelkezik"
  szinonimája:
 • rúgás

6. A rhythmic thrusting movement of the legs as in swimming or calisthenics

 • "The kick must be synchronized with the arm movements"
 • "The swimmer's kicking left a wake behind him"
  synonym:
 • kick
 • ,
 • kicking

6. A lábak ritmikus tolóerő-mozgása, mint az úszás vagy a kalisténika esetében

 • "A rúgást szinkronizálni kell a kar mozgásával"
 • "Az úszó rúgása ébresztést hagyott maga mögött"
  szinonimája:
 • rúgás

verb

1. Drive or propel with the foot

  synonym:
 • kick

1. Hajtás vagy hajtás a lábával

  szinonimája:
 • rúgás

2. Thrash about or strike out with the feet

  synonym:
 • kick

2. Dobja el, vagy sztrájkoljon ki a lábával

  szinonimája:
 • rúgás

3. Strike with the foot

 • "The boy kicked the dog"
 • "Kick the door down"
  synonym:
 • kick

3. Sztrájkolj a lábával

 • "A fiú rúgta a kutyát"
 • "Rúgd le az ajtót"
  szinonimája:
 • rúgás

4. Kick a leg up

  synonym:
 • kick

4. Rúgj fel

  szinonimája:
 • rúgás

5. Spring back, as from a forceful thrust

 • "The gun kicked back into my shoulder"
  synonym:
 • kick back
 • ,
 • recoil
 • ,
 • kick

5. Rugó vissza, mint egy erőteljes tolóerő

 • "A fegyver visszarúgott a vállamon"
  szinonimája:
 • rúgás vissza
 • ,
 • visszacsap
 • ,
 • rúgás

6. Stop consuming

 • "Kick a habit"
 • "Give up alcohol"
  synonym:
 • kick
 • ,
 • give up

6. Hagyja abba a fogyasztást

 • "Szokás rúgása"
 • "Adj fel alkoholt"
  szinonimája:
 • rúgás
 • ,
 • feladd

7. Make a goal

 • "He kicked the extra point after touchdown"
  synonym:
 • kick

7. Cél elérése

 • "A leszállás után rúgta az extra pontot"
  szinonimája:
 • rúgás

8. Express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness

 • "My mother complains all day"
 • "She has a lot to kick about"
  synonym:
 • complain
 • ,
 • kick
 • ,
 • plain
 • ,
 • sound off
 • ,
 • quetch
 • ,
 • kvetch

8. Panaszokat, elégedetlenséget, megelégedést vagy boldogtalanságot fejez ki

 • "Anyám egész nap panaszkodik"
 • "Sokat kell rúgnia"
  szinonimája:
 • panaszkodik
 • ,
 • rúgás
 • ,
 • sima
 • ,
 • hang ki
 • ,
 • quetch
 • ,
 • Kvetch