Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "juncture" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „juncture“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Juncture

[Junktúra]
/ʤəŋkʧər/

noun

1. An event that occurs at a critical time

 • "At such junctures he always had an impulse to leave"
 • "It was needed only on special occasions"
  synonym:
 • juncture
 • ,
 • occasion

1. Kritikus időben bekövetkező esemény

 • "„ilyen pillanatokban mindig volt késztetése a távozásra“"
 • "„csak különleges alkalmakkor volt rá szükség“"
  szinonimája:
 • juncture
 • ,
 • alkalom

2. A crisis situation or point in time when a critical decision must be made

 • "At that juncture he had no idea what to do"
 • "He must be made to realize that the company stands at a critical point"
  synonym:
 • juncture
 • ,
 • critical point
 • ,
 • crossroads

2. Válsághelyzet vagy időpont, amikor kritikus döntést kell hozni

 • "„akkor még fogalma sem volt, mit tegyen“"
 • "„rá kell ébreszteni, hogy a cég kritikus ponton áll“"
  szinonimája:
 • juncture
 • ,
 • kritikus pont
 • ,
 • útkereszteződés

3. The shape or manner in which things come together and a connection is made

  synonym:
 • articulation
 • ,
 • join
 • ,
 • joint
 • ,
 • juncture
 • ,
 • junction

3. Az a forma vagy mód, ahogyan a dolgok összejönnek és kapcsolat jön létre

  szinonimája:
 • artikuláció
 • ,
 • csatlakozz
 • ,
 • közös
 • ,
 • juncture
 • ,
 • csomópont