Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jam" into Hungarian language

A "jam" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Jam

[Jam]
/ʤæm/

noun

1. Preserve of crushed fruit

  synonym:
 • jam

1. Zúzott gyümölcs megőrzése

szinonimája:
 • lekvár

2. Informal terms for a difficult situation

 • "He got into a terrible fix"
 • "He made a muddle of his marriage"
  synonym:
 • fix
 • ,
 • hole
 • ,
 • jam
 • ,
 • mess
 • ,
 • muddle
 • ,
 • pickle
 • ,
 • kettle of fish

2. Informális feltételek a nehéz helyzetre

 • "Szörnyű javításba került"
 • "Összezavarodott a házasságából"
szinonimája:
 • javítás,
 • lyuk,
 • lekvár,
 • rendetlenség,
 • zavar,
 • savanyúság,
 • vízforraló

3. A dense crowd of people

  synonym:
 • crush
 • ,
 • jam
 • ,
 • press

3. Sűrű tömeg ember

szinonimája:
 • összetörni,
 • lekvár,
 • nyomja meg

4. Deliberate radiation or reflection of electromagnetic energy for the purpose of disrupting enemy use of electronic devices or systems

  synonym:
 • jamming
 • ,
 • electronic jamming
 • ,
 • jam

4. Az elektromágneses energia szándékos sugárzása vagy visszaverődése az elektronikus eszközök vagy rendszerek ellenséges használatának megzavarása céljából

szinonimája:
 • zavaró,
 • elektronikus zavarás,
 • lekvár

verb

1. Press tightly together or cram

 • "The crowd packed the auditorium"
  synonym:
 • throng
 • ,
 • mob
 • ,
 • pack
 • ,
 • pile
 • ,
 • jam

1. Szorosan nyomja össze, vagy törje össze

 • "A tömeg becsomagolta az előcsarnokot"
szinonimája:
 • Throng,
 • mob,
 • csomag,
 • halom,
 • lekvár

2. Push down forcibly

 • "The driver jammed the brake pedal to the floor"
  synonym:
 • jam

2. Nyomja le erőszakkal

 • "A sofőr a fékpedált a padlóra akadályozta"
szinonimája:
 • lekvár

3. Crush or bruise

 • "Jam a toe"
  synonym:
 • jam
 • ,
 • crush

3. Összetörni vagy zúzódni

 • "Jam a lábujj"
szinonimája:
 • lekvár,
 • összetörni

4. Interfere with or prevent the reception of signals

 • "Jam the voice of america"
 • "Block the signals emitted by this station"
  synonym:
 • jam
 • ,
 • block

4. Zavarhatja vagy megakadályozhatja a jelek vételét

 • "Jam az amerikai hang"
 • "Blokkolja az állomás által kibocsátott jeleket"
szinonimája:
 • lekvár,
 • blokk

5. Get stuck and immobilized

 • "The mechanism jammed"
  synonym:
 • jam

5. Elakad és immobilizálódik

 • "A mechanizmus elakadt"
szinonimája:
 • lekvár

6. Crowd or pack to capacity

 • "The theater was jampacked"
  synonym:
 • jam
 • ,
 • jampack
 • ,
 • ram
 • ,
 • chock up
 • ,
 • cram
 • ,
 • wad

6. Tömeg vagy csomag kapacitásig

 • "A színház elakadt"
szinonimája:
 • lekvár,
 • jampack,
 • kos,
 • feldühít,
 • cram,
 • wad

7. Block passage through

 • "Obstruct the path"
  synonym:
 • obstruct
 • ,
 • obturate
 • ,
 • impede
 • ,
 • occlude
 • ,
 • jam
 • ,
 • block
 • ,
 • close up

7. Blokk áthaladás

 • "Akadályozza az utat"
szinonimája:
 • akadályozó,
 • tompa,
 • akadályozni,
 • elzáródik,
 • lekvár,
 • blokk,
 • közelről

Examples of using

Tom helped me out of a jam.
Tom kisegített engem egy kényelmetlen helyzetből.
Tom helped me out of a jam.
Tom kisegített engem egy kínos helyzetből.
Tom helped me out of a jam.
Tom kisegített engem egy nehéz helyzetből.