Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jack" into Hungarian language

A "jack" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Jack

[Jack]
/ʤæk/

noun

1. A small worthless amount

 • "You don't know jack"
  synonym:
 • jack
 • ,
 • doodly-squat
 • ,
 • diddly-squat
 • ,
 • diddlysquat
 • ,
 • diddly-shit
 • ,
 • diddlyshit
 • ,
 • diddly
 • ,
 • diddley
 • ,
 • squat
 • ,
 • shit

1. Egy kis értéktelen összeg

 • "Nem ismered a jack-ot"
  szinonimája:
 • jack
 • ,
 • doodly-guggolás
 • ,
 • diddly-guggolás
 • ,
 • diddlysquat
 • ,
 • diddly-szar
 • ,
 • diddlyshit
 • ,
 • diddly
 • ,
 • Diddley
 • ,
 • zömök
 • ,
 • szar

2. A man who serves as a sailor

  synonym:
 • mariner
 • ,
 • seaman
 • ,
 • tar
 • ,
 • Jack-tar
 • ,
 • Jack
 • ,
 • old salt
 • ,
 • seafarer
 • ,
 • gob
 • ,
 • sea dog

2. Egy ember, aki tengerészként szolgál

  szinonimája:
 • tengerész
 • ,
 • kátrány
 • ,
 • Jack-tar
 • ,
 • Jack
 • ,
 • régi só
 • ,
 • gob
 • ,
 • tengeri kutya

3. Someone who works with their hands

 • Someone engaged in manual labor
  synonym:
 • laborer
 • ,
 • manual laborer
 • ,
 • labourer
 • ,
 • jack

3. Valaki, aki a kezével dolgozik

 • Valaki kézi munkával foglalkozik
  szinonimája:
 • munkás
 • ,
 • kézi munkás
 • ,
 • jack

4. Immense east indian fruit resembling breadfruit

 • It contains an edible pulp and nutritious seeds that are commonly roasted
  synonym:
 • jackfruit
 • ,
 • jak
 • ,
 • jack

4. Hatalmas kelet-indiai gyümölcs, amely hasonlít a kenyérre

 • Ehető pépet és tápláló magokat tartalmaz, amelyeket általában pörkölt
  szinonimája:
 • jackfruit
 • ,
 • Jak
 • ,
 • jack

5. A small ball at which players aim in lawn bowling

  synonym:
 • jack

5. Egy kis labda, amelyen a játékosok a gyep bowlingjára irányulnak

  szinonimája:
 • jack

6. An electrical device consisting of a connector socket designed for the insertion of a plug

  synonym:
 • jack

6. Dugasz behelyezésére tervezett csatlakozóaljzatból álló elektromos eszköz

  szinonimája:
 • jack

7. Game equipment consisting of one of several small six-pointed metal pieces that are picked up while bouncing a ball in the game of jacks

  synonym:
 • jack
 • ,
 • jackstones

7. Játékfelszerelés, amely a több kicsi, hatágú fémdarab egyikéből áll, amelyeket felvesznek, miközben labdát ugrálnak a jack játékban

  szinonimája:
 • jack
 • ,
 • jackstones

8. Small flag indicating a ship's nationality

  synonym:
 • jack

8. Kis zászló, amely jelzi a hajó állampolgárságát

  szinonimája:
 • jack

9. One of four face cards in a deck bearing a picture of a young prince

  synonym:
 • jack
 • ,
 • knave

9. A fedélzeten lévő négy arckártya egyike, amelyen egy fiatal herceg képe látható

  szinonimája:
 • jack
 • ,
 • Knave

10. Tool for exerting pressure or lifting

  synonym:
 • jack

10. Szerszám nyomás vagy emelés kifejtésére

  szinonimája:
 • jack

11. Any of several fast-swimming predacious fishes of tropical to warm temperate seas

  synonym:
 • jack

11. A trópusi és meleg mérsékelt tengerek számos gyorsan úszó, ragadozó hala közül bármelyik

  szinonimája:
 • jack

12. Male donkey

  synonym:
 • jack
 • ,
 • jackass

12. Férfi szamár

  szinonimája:
 • jack
 • ,
 • jackass

verb

1. Lift with a special device

 • "Jack up the car so you can change the tire"
  synonym:
 • jack
 • ,
 • jack up

1. Emelje fel egy speciális eszközzel

 • "Csatlakoztassa az autót, hogy cserélje ki a gumiabroncsot"
  szinonimája:
 • jack
 • ,
 • emelje fel

2. Hunt with a jacklight

  synonym:
 • jacklight
 • ,
 • jack

2. Vadászat egy jacklight-tal

  szinonimája:
 • jacklight
 • ,
 • jack