Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "isolated" into Hungarian language

Az "izolált" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Isolated

[izolált]
/aɪsəletəd/

adjective

1. Not close together in time

 • "Isolated instances of rebellion"
 • "A few stray crumbs"
  synonym:
 • isolated
 • ,
 • stray

1. Ne zárj be időben

 • "A lázadás izolált esetei"
 • "Néhány kóbor morzsa"
szinonimája:
 • izolált,
 • kóborol

2. Being or feeling set or kept apart from others

 • "She felt detached from the group"
 • "Could not remain the isolated figure he had been"- sherwood anderson
 • "Thought of herself as alone and separated from the others"
 • "Had a set-apart feeling"
  synonym:
 • detached
 • ,
 • isolated
 • ,
 • separated
 • ,
 • set-apart

2. Másoktól való távolság vagy érzés

 • "Leválasztottnak érezte magát a csoporttól"
 • "Nem maradhatna az izolált alak, aki volt" - sherwood anderson
 • "Egyedül gondolkodott és elválasztott a többitől"
 • "Set-apart érzés volt"
szinonimája:
 • leválasztott,
 • izolált,
 • elválasztott,
 • set-apart

3. Marked by separation of or from usually contiguous elements

 • "Little isolated worlds, as abruptly disjunct and unexpected as a palm-shaded well in the sahara"- scientific monthly
  synonym:
 • disjunct
 • ,
 • isolated

3. Általában szomszédos elemek elválasztásával vagy elválasztásával jelölve

 • "Kis elszigeteltségű világok, hirtelen szétszórtak és váratlanok, mint egy pálma árnyékolt kút a szaharában" - tudományos havi
szinonimája:
 • diszjunkt,
 • izolált

4. Cut off or left behind

 • "An isolated pawn"
 • "Several stranded fish in a tide pool"
 • "Travelers marooned by the blizzard"
  synonym:
 • isolated
 • ,
 • marooned
 • ,
 • stranded

4. Levágni vagy hátrahagyni

 • "Egy izolált gyalog"
 • "Több rekedt hal egy dagálymedencében"
 • "A hóvihar által elcsábított utazók"
szinonimája:
 • izolált,
 • marionált,
 • sodrott

5. Under forced isolation especially for health reasons

 • "A quarantined animal"
 • "Isolated patients"
  synonym:
 • isolated
 • ,
 • quarantined

5. Kényszerített elszigeteltség alatt, különösen egészségügyi okokból

 • "Karanténba helyezett állat"
 • "Izolált betegek"
szinonimája:
 • izolált,
 • karanténba

6. Remote and separate physically or socially

 • "Existed over the centuries as a world apart"
 • "Preserved because they inhabited a place apart"- w.h.hudson
 • "Tiny isolated villages remote from centers of civilization"
 • "An obscure village"
  synonym:
 • apart(p)
 • ,
 • isolated
 • ,
 • obscure

6. Távoli és különálló fizikai vagy társadalmi szempontból

 • "Az évszázadok során létezett, mint különálló világ"
 • "Megőrizve, mert külön helyet laktak" - w.h.hudson
 • "Apró, elkülönített falvak, amelyek távol vannak a civilizáció központjától"
 • "Egy homályos falu"
szinonimája:
 • ( p ),
 • izolált,
 • homályos