Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "involvement" into Hungarian language

A "bevonás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Involvement

[Bevonás]
/ɪnvɑlvmənt/

noun

1. The act of sharing in the activities of a group

 • "The teacher tried to increase his students' engagement in class activities"
  synonym:
 • engagement
 • ,
 • participation
 • ,
 • involvement
 • ,
 • involution

1. A csoport tevékenységeiben való megosztás

 • "A tanár megpróbálta növelni a hallgatók elkötelezettségét az osztálytevékenységekben"
  szinonimája:
 • eljegyzés
 • ,
 • részvétel
 • ,
 • involution

2. A connection of inclusion or containment

 • "He escaped involvement in the accident"
 • "There was additional involvement of the liver and spleen"
  synonym:
 • involvement

2. A befogadás vagy elszigetelés összekapcsolása

 • "Elmenekült a balesetbe"
 • "További részvétel volt a májban és a lépben"
  szinonimája:
 • részvétel

3. A sense of concern with and curiosity about someone or something

 • "An interest in music"
  synonym:
 • interest
 • ,
 • involvement

3. Valaki iránti aggodalom és kíváncsiság

 • "Érdeklődés a zene iránt"
  szinonimája:
 • érdeklődés
 • ,
 • részvétel

4. A usually secretive or illicit sexual relationship

  synonym:
 • affair
 • ,
 • affaire
 • ,
 • intimacy
 • ,
 • liaison
 • ,
 • involvement
 • ,
 • amour

4. Általában titkos vagy tiltott szexuális kapcsolat

  szinonimája:
 • ügy
 • ,
 • affaire
 • ,
 • intimitás
 • ,
 • összekötő
 • ,
 • részvétel
 • ,
 • amour

5. The condition of sharing in common with others (as fellows or partners etc.)

  synonym:
 • participation
 • ,
 • involvement

5. A másokkal való közös megosztás feltétele ( társak vagy partnerek stb. )

  szinonimája:
 • részvétel