Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Inversion magyar nyelvre

EnglishHungarian

Inversion

/ɪnvərʒən/

noun

1. The layer of air near the earth is cooler than an overlying layer

  synonym:
 • inversion

1. A föld közelében lévő levegőréteg hűvösebb, mint egy fedőréteg

szinonimája:
 • inverzió

2. Abnormal condition in which an organ is turned inward or inside out (as when the upper part of the uterus is pulled into the cervical canal after childbirth)

  synonym:
 • inversion

2. Rendellenes állapot, amikor egy szerv befelé vagy kifelé fordul (, mint amikor a méh felső részét a szülés után a méhnyak csatornájába húzzák )

szinonimája:
 • inverzió

3. A chemical process in which the direction of optical rotation of a substance is reversed from dextrorotatory to levorotary or vice versa

  synonym:
 • inversion

3. Olyan kémiai eljárás, amelynek során az anyag optikai forgásának iránya megfordul a dextrorotációtól a levorotárisig vagy fordítva

szinonimája:
 • inverzió

4. (genetics) a kind of mutation in which the order of the genes in a section of a chromosome is reversed

  synonym:
 • inversion

4. ( genetika ) egyfajta mutáció, amelyben a kromoszóma egy szakaszában lévő gének sorrendje megfordul

szinonimája:
 • inverzió

5. The reversal of the normal order of words

  synonym:
 • anastrophe
 • ,
 • inversion

5. A szavak normál sorrendjének megfordítása

szinonimája:
 • anastrophe,
 • inverzió

6. (counterpoint) a variation of a melody or part in which ascending intervals are replaced by descending intervals and vice versa

  synonym:
 • inversion

6. ( ellenpont ) egy dallam vagy rész variációja, amelyben a növekvő intervallumokat csökkenő intervallumok váltják fel, és fordítva

szinonimája:
 • inverzió

7. A term formerly used to mean taking on the gender role of the opposite sex

  synonym:
 • inversion
 • ,
 • sexual inversion

7. Egy olyan kifejezés, amelyet korábban az ellenkező nem nemi szerepének vállalására utaltak

szinonimája:
 • inverzió,
 • szexuális inverzió

8. Turning upside down

 • Setting on end
  synonym:
 • inversion
 • ,
 • upending

8. Fejjel lefelé fordul

 • Beállítás a végén
szinonimája:
 • inverzió,
 • felnövelő

9. The act of turning inside out

  synonym:
 • inversion
 • ,
 • eversion
 • ,
 • everting

9. Kifelé fordulás

szinonimája:
 • inverzió,
 • eversion,
 • everting