Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intrusion" into Hungarian language

A "behatolás" szó fordítási jelentése és meghatározása a magyar nyelvre

EnglishHungarian

Intrusion

[behatolás]
/ɪntruʒən/

noun

1. Any entry into an area not previously occupied

 • "An invasion of tourists"
 • "An invasion of locusts"
  synonym:
 • invasion
 • ,
 • encroachment
 • ,
 • intrusion

1. Korábban nem elfoglalt területre történő belépés

 • "A turisták inváziója"
 • "A sáskák inváziója"
  szinonimája:
 • invázió
 • ,
 • behatolás

2. Entrance by force or without permission or welcome

  synonym:
 • intrusion

2. Belépés erővel vagy engedély nélkül vagy üdvözlet

  szinonimája:
 • behatolás

3. The forcing of molten rock into fissures or between strata of an earlier rock formation

  synonym:
 • intrusion

3. Az olvadt kőzet repedésekre vagy egy korábbi kőzetképződés rétegei közötti kényszerítése

  szinonimája:
 • behatolás

4. Rock produced by an intrusive process

  synonym:
 • intrusion

4. Egy behatoló folyamat által előállított kőzet

  szinonimája:
 • behatolás

5. Entry to another's property without right or permission

  synonym:
 • trespass
 • ,
 • encroachment
 • ,
 • violation
 • ,
 • intrusion
 • ,
 • usurpation

5. Belépés egy másik ingatlanába jog vagy engedély nélkül

  szinonimája:
 • trespass
 • ,
 • behatolás
 • ,
 • megsértés
 • ,
 • bitorlás