Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intelligent" into Hungarian language

Az "intelligens" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Intelligent

[Intelligens]
/ɪntɛləʤənt/

adjective

1. Having the capacity for thought and reason especially to a high degree

 • "Is there intelligent life in the universe?"
 • "An intelligent question"
  synonym:
 • intelligent

1. Különösen nagy mértékben képes elgondolkodni és érvelni

 • "Van intelligens élet az univerzumban?"
 • "Intelligens kérdés"
  szinonimája:
 • intelligens

2. Possessing sound knowledge

 • "Well-informed readers"
  synonym:
 • intelligent
 • ,
 • well-informed

2. Megalapozott ismeretekkel rendelkezik

 • "Jól tájékozott olvasók"
  szinonimája:
 • intelligens
 • ,
 • jól tájékozott

3. Exercising or showing good judgment

 • "Healthy scepticism"
 • "A healthy fear of rattlesnakes"
 • "The healthy attitude of french laws"
 • "Healthy relations between labor and management"
 • "An intelligent solution"
 • "A sound approach to the problem"
 • "Sound advice"
 • "No sound explanation for his decision"
  synonym:
 • healthy
 • ,
 • intelligent
 • ,
 • levelheaded
 • ,
 • level-headed
 • ,
 • sound

3. Jó megítélés gyakorlása vagy bemutatása

 • "Egészséges szkepticizmus"
 • "A csörgőkígyók egészséges félelme"
 • "A francia törvények egészséges hozzáállása"
 • "Egészséges kapcsolatok a munka és a vezetés között"
 • "Intelligens megoldás"
 • "A probléma megalapozott megközelítése"
 • "Hangos tanács"
 • "Nincs megalapozott magyarázat a döntésére"
  szinonimája:
 • egészséges
 • ,
 • intelligens
 • ,
 • fejfájó
 • ,
 • szintű fejű
 • ,
 • hang

4. Endowed with the capacity to reason

  synonym:
 • intelligent
 • ,
 • reasoning(a)
 • ,
 • thinking(a)

4. Az érvelési képességgel rendelkezik

  szinonimája:
 • intelligens
 • ,
 • érvelés ( a )
 • ,
 • gondolkodás ( a )

Examples of using

He's intelligent.
Ő okos.
He is intelligent.
Intelligens.
She is as intelligent as he.
A hölgy éppen olyan intelligens, mint ő.