Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "initiate" into Hungarian language

Az "kezdeményezés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Initiate

[kezdeményez]
/ɪnɪʃiet/

noun

1. Someone new to a field or activity

  synonym:
 • novice
 • ,
 • beginner
 • ,
 • tyro
 • ,
 • tiro
 • ,
 • initiate

1. Valaki új a területen vagy tevékenységen

szinonimája:
 • újonc,
 • kezdő,
 • Tyro,
 • tiro,
 • kezdeményez

2. Someone who has been admitted to membership in a scholarly field

  synonym:
 • initiate
 • ,
 • learned person
 • ,
 • pundit
 • ,
 • savant

2. Valaki, akit befogadtak a tudományos területbe

szinonimája:
 • kezdeményez,
 • tanult ember,
 • Pundit,
 • savant

3. People who have been introduced to the mysteries of some field or activity

 • "It is very familiar to the initiate"
  synonym:
 • initiate
 • ,
 • enlightened

3. Emberek, akiket megismertettek valamilyen terület vagy tevékenység rejtélyeivel

 • "Nagyon ismeri a beavatottakat"
szinonimája:
 • kezdeményez,
 • megvilágosodott

verb

1. Bring into being

 • "He initiated a new program"
 • "Start a foundation"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • initiate
 • ,
 • start

1. Teremtés

 • "Új programot indított"
 • "Indítson alapot"
szinonimája:
 • eredet,
 • kezdeményez,
 • indítás

2. Take the lead or initiative in

 • Participate in the development of
 • "This south african surgeon pioneered heart transplants"
  synonym:
 • initiate
 • ,
 • pioneer

2. Vállalja a vezetést vagy kezdeményezést

 • Részt vesz a
 • "Ez a dél-afrikai sebész úttörő szerepet játszott a szívátültetésben"
szinonimája:
 • kezdeményez,
 • úttörő

3. Accept people into an exclusive society or group, usually with some rite

 • "African men are initiated when they reach puberty"
  synonym:
 • initiate
 • ,
 • induct

3. Fogadjon el embereket exkluzív társadalomba vagy csoportba, általában valamilyen szertartással

 • "Az afrikai embereket akkor indítják el, amikor elérik a pubertást"
szinonimája:
 • kezdeményez,
 • induct

4. Bring up a topic for discussion

  synonym:
 • broach
 • ,
 • initiate

4. Hozzon létre egy témát a vita számára

szinonimája:
 • broach,
 • kezdeményez

5. Set in motion, start an event or prepare the way for

 • "Hitler's attack on poland led up to world war ii"
  synonym:
 • lead up
 • ,
 • initiate

5. Indítsa el, indítson el egy rendezvényt, vagy készítse el az utat

 • "Hitler lengyelország elleni támadása a második világháborúhoz vezetett"
szinonimája:
 • fel,
 • kezdeményez