Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inheritance" into Hungarian language

Az "öröklés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Inheritance

[Öröklődés]
/ɪnhɛrətəns/

noun

1. Hereditary succession to a title or an office or property

  synonym:
 • inheritance
 • ,
 • heritage

1. Tulajdonjog, hivatal vagy vagyon örökletes öröklése

szinonimája:
 • örökség,
 • örökség

2. That which is inherited

 • A title or property or estate that passes by law to the heir on the death of the owner
  synonym:
 • inheritance
 • ,
 • heritage

2. Amit örököltek

 • Olyan tulajdonjog vagy vagyon vagy birtok, amely törvény szerint az örökösnek a tulajdonos halálakor jár el
szinonimája:
 • örökség,
 • örökség

3. (genetics) attributes acquired via biological heredity from the parents

  synonym:
 • inheritance
 • ,
 • hereditary pattern

3. ( genetika ) tulajdonságok, amelyeket a szülők biológiai öröklődés útján szereztek be

szinonimája:
 • örökség,
 • örökletes minta

4. Any attribute or immaterial possession that is inherited from ancestors

 • "My only inheritance was my mother's blessing"
 • "The world's heritage of knowledge"
  synonym:
 • inheritance
 • ,
 • heritage

4. Az ősektől örökölt tulajdonság vagy immateriális birtok

 • "Az egyetlen örökségem anyám áldása volt"
 • "A tudás világöröksége"
szinonimája:
 • örökség,
 • örökség