Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "independent" into Hungarian language

A "független" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Independent

[Független]
/ɪndɪpɛndənt/

noun

1. A neutral or uncommitted person (especially in politics)

  synonym:
 • mugwump
 • ,
 • independent
 • ,
 • fencesitter

1. Semleges vagy elkötelezett személy ( különösen a politikában )

szinonimája:
 • mugwump,
 • független,
 • kerítésszerelő

2. A writer or artist who sells services to different employers without a long-term contract with any of them

  synonym:
 • freelancer
 • ,
 • freelance
 • ,
 • free-lance
 • ,
 • free lance
 • ,
 • independent
 • ,
 • self-employed person

2. Író vagy művész, aki szolgáltatásokat értékesít különböző munkaadóknak, hosszú távú szerződés nélkül

szinonimája:
 • szabadúszó,
 • szabadúszó,
 • szabadúszó,
 • szabad lándzsa,
 • független,
 • önálló vállalkozó

adjective

1. Free from external control and constraint

 • "An independent mind"
 • "A series of independent judgments"
 • "Fiercely independent individualism"
  synonym:
 • independent

1. Mentes a külső ellenőrzéstől és korlátozástól

 • "Független elme"
 • "Független ítéletek sorozata"
 • "Hevesen független individualizmus"
szinonimája:
 • független

2. (of political bodies) not controlled by outside forces

 • "An autonomous judiciary"
 • "A sovereign state"
  synonym:
 • autonomous
 • ,
 • independent
 • ,
 • self-governing
 • ,
 • sovereign

2. A külső erők által nem ellenőrzött politikai testületek (

 • "Autonóm igazságszolgáltatás"
 • "Szuverén állam"
szinonimája:
 • autonóm,
 • független,
 • önkormányzó,
 • szuverén

3. (of a clause) capable of standing syntactically alone as a complete sentence

 • "The main (or independent) clause in a complex sentence has at least a subject and a verb"
  synonym:
 • independent
 • ,
 • main(a)

3. ( egy ) záradékból, amely teljes mondatként képes szintaktikailag egyedül állni

 • "A komplex mondat fő ( vagy független ) záradékának legalább van tárgya és ige"
szinonimája:
 • független,
 • main ( a )

4. Not controlled by a party or interest group

  synonym:
 • independent

4. Párt vagy érdekcsoport nem irányítja

szinonimája:
 • független

Examples of using

He's a fully independent young man.
Ő egy teljesen önálló fiatalember.
There is no such thing, at this stage of the world’s history in the United States, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dare write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be foolish as to write honest opinions would be out on the streets looki
A világtörténelem mai állapotában az Egyesült Államokban nem létezik olyasmi, mint a független sajtó. Te tudod, és én is tudom. Egyetlen ember sincs közöttetek, aki meg meri írni a tisztességes véleményét, és ha megtennéd, már előre tudod, hogy az sohasem jelenne meg nyomtatásban. Engem minden héten azért fizetnek, hogy tartsam a véleményemet azon az újságon kívül, amellyel kapcsolatban vagyok. Közületek másokat hasonló keresettel, hasonló dolgokért fizetnek, és ha bármelyikőtök, aki elég őrült ahhoz, hogy
In a democracy, it is important for journalism to be independent.
Egy demokráciában fontos, hogy a sajtó független legyen.