Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Inclination magyar nyelvre

EnglishHungarian

Inclination

/ɪnkləneʃən/

noun

1. An attitude of mind especially one that favors one alternative over others

 • "He had an inclination to give up too easily"
 • "A tendency to be too strict"
  synonym:
 • inclination
 • ,
 • disposition
 • ,
 • tendency

1. Különösen az elme hozzáállása, amely az egyik alternatívát részesíti előnyben a többiekkel szemben

 • "Hajlandó volt túl könnyen feladni"
 • "Túl szigorú hajlam"
  szinonimája:
 • dőlés
 • ,
 • hajlam
 • ,
 • hajlam

2. (astronomy) the angle between the plane of the orbit and the plane of the ecliptic stated in degrees

  synonym:
 • inclination
 • ,
 • inclination of an orbit

2. ( csillagászat ) a pálya síkja és az ecliptikum síkja közötti szög fokban megadva

  szinonimája:
 • dőlés
 • ,
 • egy pálya dőlése

3. (geometry) the angle formed by the x-axis and a given line (measured counterclockwise from the positive half of the x-axis)

  synonym:
 • inclination
 • ,
 • angle of inclination

3. ( geometria ) az x tengely és egy adott vonal ( által az óramutató járásával ellentétes irányban mért szög az x tengely pozitív felétől )

  szinonimája:
 • dőlés
 • ,
 • dőlésszög

4. (physics) the angle that a magnetic needle makes with the plane of the horizon

  synonym:
 • dip
 • ,
 • angle of dip
 • ,
 • magnetic dip
 • ,
 • magnetic inclination
 • ,
 • inclination

4. ( fizika ) az a szög, amelyet a mágneses tű a horizont síkjával ad

  szinonimája:
 • merítés
 • ,
 • merítési szög
 • ,
 • mágneses merülés
 • ,
 • mágneses dőlés
 • ,
 • dőlés

5. That toward which you are inclined to feel a liking

 • "Her inclination is for classical music"
  synonym:
 • inclination

5. Ami felé hajlandó érezni magát

 • "Hajlandósága a klasszikus zene"
  szinonimája:
 • dőlés

6. The property possessed by a line or surface that departs from the vertical

 • "The tower had a pronounced tilt"
 • "The ship developed a list to starboard"
 • "He walked with a heavy inclination to the right"
  synonym:
 • tilt
 • ,
 • list
 • ,
 • inclination
 • ,
 • lean
 • ,
 • leaning

6. A függőleges iránytól eltérő vonal vagy felület birtokában lévő ingatlan

 • "A torony kifejezett dőlése volt"
 • "A hajó kidolgozott egy listát a jobb oldalra"
 • "Kemény hajlammal sétált jobbra"
  szinonimája:
 • dőlés
 • ,
 • lista
 • ,
 • dőlés
 • ,
 • sovány
 • ,
 • hajló

7. A characteristic likelihood of or natural disposition toward a certain condition or character or effect

 • "The alkaline inclination of the local waters"
 • "Fabric with a tendency to shrink"
  synonym:
 • tendency
 • ,
 • inclination

7. Egy adott állapot, karakter vagy hatás jellemző valószínűsége vagy természetes hajlama

 • "A helyi vizek lúgos dőlése"
 • "Zsugorodó szövet"
  szinonimája:
 • hajlam
 • ,
 • dőlés

8. The act of inclining

 • Bending forward
 • "An inclination of his head indicated his agreement"
  synonym:
 • inclination
 • ,
 • inclining

8. A dőlés

 • Előrehajolva
 • "A feje dőlése jelezte egyetértését"
  szinonimája:
 • dőlés
 • ,
 • dőlés