Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "idiom" into Hungarian language

Az "idióma" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Idiom

[Idiom]
/ɪdiəm/

noun

1. A manner of speaking that is natural to native speakers of a language

  synonym:
 • parlance
 • ,
 • idiom

1. Olyan beszédmód, amely természetes az anyanyelvűek számára

  szinonimája:
 • parlance
 • ,
 • idiom

2. The usage or vocabulary that is characteristic of a specific group of people

 • "The immigrants spoke an odd dialect of english"
 • "He has a strong german accent"
 • "It has been said that a language is a dialect with an army and navy"
  synonym:
 • dialect
 • ,
 • idiom
 • ,
 • accent

2. Egy adott embercsoportra jellemző használat vagy szókincs

 • "A bevándorlók furcsa angol nyelvjárást beszéltek"
 • "Erős német akcentussal rendelkezik"
 • "Azt mondták, hogy a nyelv dialektus hadsereggel és haditengerészettel"
  szinonimája:
 • dialektus
 • ,
 • idiom
 • ,
 • ékezetes

3. The style of a particular artist or school or movement

 • "An imaginative orchestral idiom"
  synonym:
 • artistic style
 • ,
 • idiom

3. Egy adott művész, iskola vagy mozgalom stílusa

 • "Képzeletbeli zenekari kifejezés"
  szinonimája:
 • művészi stílus
 • ,
 • idiom

4. An expression whose meanings cannot be inferred from the meanings of the words that make it up

  synonym:
 • idiom
 • ,
 • idiomatic expression
 • ,
 • phrasal idiom
 • ,
 • set phrase
 • ,
 • phrase

4. Egy kifejezés, amelynek jelentése nem vonható le az azt alkotó szavak jelentéseiből

  szinonimája:
 • idiom
 • ,
 • idiomatikus kifejezés
 • ,
 • frasális idióma
 • ,
 • beállított kifejezés
 • ,
 • kifejezés