Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hurt" into Hungarian language

A "sérült" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Hurt

[Hurt]
/hərt/

noun

1. Any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc.

  synonym:
 • injury
 • ,
 • hurt
 • ,
 • harm
 • ,
 • trauma

1. Erőszak, baleset vagy törés stb. által okozott fizikai károk a testben.

szinonimája:
 • sérülés,
 • fáj,
 • árt,
 • trauma

2. Psychological suffering

 • "The death of his wife caused him great distress"
  synonym:
 • distress
 • ,
 • hurt
 • ,
 • suffering

2. Pszichológiai szenvedés

 • "Felesége halála nagy szorongást okozott neki"
szinonimája:
 • szorongás,
 • fáj,
 • szenvedés

3. Feelings of mental or physical pain

  synonym:
 • suffering
 • ,
 • hurt

3. Mentális vagy fizikai fájdalom érzése

szinonimája:
 • szenvedés,
 • fáj

4. A damage or loss

  synonym:
 • detriment
 • ,
 • hurt

4. Kár vagy veszteség

szinonimája:
 • kár,
 • fáj

5. The act of damaging something or someone

  synonym:
 • damage
 • ,
 • harm
 • ,
 • hurt
 • ,
 • scathe

5. Valami vagy valaki károsítása

szinonimája:
 • kár,
 • árt,
 • fáj,
 • scathe

verb

1. Be the source of pain

  synonym:
 • ache
 • ,
 • smart
 • ,
 • hurt

1. Legyen a fájdalom forrása

szinonimája:
 • fáj,
 • okos,
 • fáj

2. Give trouble or pain to

 • "This exercise will hurt your back"
  synonym:
 • hurt

2. Gondot vagy fájdalmat adni

 • "Ez a gyakorlat fájni fogja a hátad"
szinonimája:
 • fáj

3. Cause emotional anguish or make miserable

 • "It pains me to see my children not being taught well in school"
  synonym:
 • pain
 • ,
 • anguish
 • ,
 • hurt

3. Érzelmi kínot okozhat, vagy nyomorúságot okozhat

 • "Fáj nekem, hogy gyermekeimet nem tanítják jól az iskolában"
szinonimája:
 • fájdalom,
 • kín,
 • fáj

4. Cause damage or affect negatively

 • "Our business was hurt by the new competition"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • injure

4. Kárt okozhat vagy negatív hatással lehet

 • "Üzletünket az új verseny sújtotta"
szinonimája:
 • fáj,
 • sérül

5. Hurt the feelings of

 • "She hurt me when she did not include me among her guests"
 • "This remark really bruised my ego"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • wound
 • ,
 • injure
 • ,
 • bruise
 • ,
 • offend
 • ,
 • spite

5. Fájni az érzéseit

 • "Bántott, amikor nem vett be a vendégei közé"
 • "Ez a megjegyzés valóban megrontotta az én egoomat"
szinonimája:
 • fáj,
 • seb,
 • sérül,
 • zúzódás,
 • sért,
 • ellenére

6. Feel physical pain

 • "Were you hurting after the accident?"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • ache
 • ,
 • suffer

6. Fizikai fájdalmat érez

 • "- sérültél a baleset után?"
szinonimája:
 • fáj,
 • fáj,
 • szenved

7. Feel pain or be in pain

  synonym:
 • suffer
 • ,
 • hurt

7. Fájdalmat érezni vagy fájdalmat szenvedni

szinonimája:
 • szenved,
 • fáj

adjective

1. Suffering from physical injury especially that suffered in battle

 • "Nursing his wounded arm"
 • "Ambulances...for the hurt men and women"
  synonym:
 • hurt
 • ,
 • wounded

1. Különösen a csatában elszenvedett fizikai sérüléstől szenved

 • "Sebesült karjának ápolása"
 • "Mentők ... a sérült férfiak és nők számára"
szinonimája:
 • fáj,
 • sebesült

2. Damaged inanimate objects or their value

  synonym:
 • hurt
 • ,
 • weakened

2. Sérült élettelen tárgyak vagy azok értéke

szinonimája:
 • fáj,
 • gyengült

Examples of using

Did you hurt yourself?
Megütötted magad?
No one will hurt you.
Senki nem fog bántani.
I'm sorry that I hurt you; forgive me.
Sajnálom, hogy megsértettelek, bocsáss meg.