Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hollow" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó "üreges“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Hollow

[Üreges]
/hɑloʊ/

noun

1. A cavity or space in something

 • "Hunger had caused the hollows in their cheeks"
  synonym:
 • hollow

1. Üreg vagy tér valamiben

 • "„az éhség okozta az üregeket az arcukon“"
  szinonimája:
 • üreges

2. A small valley between mountains

 • "He built himself a cabin in a hollow high up in the appalachians"
  synonym:
 • hollow
 • ,
 • holler

2. Egy kis völgy hegyek között

 • "„kabint épített magának egy mélyedésben magasan az appalache-szigeteken“"
  szinonimája:
 • üreges
 • ,
 • holler

3. A depression hollowed out of solid matter

  synonym:
 • hole
 • ,
 • hollow

3. Szilárd anyagból kivájt mélyedés

  szinonimája:
 • lyuk
 • ,
 • üreges

verb

1. Remove the inner part or the core of

 • "The mining company wants to excavate the hillside"
  synonym:
 • excavate
 • ,
 • dig
 • ,
 • hollow

1. Távolítsa el a belső részét vagy a magját

 • "„a bányavállalat ki akarja ásni a domboldalt“"
  szinonimája:
 • kiás
 • ,
 • ásni
 • ,
 • üreges

2. Remove the interior of

 • "Hollow out a tree trunk"
  synonym:
 • hollow
 • ,
 • hollow out
 • ,
 • core out

2. Távolítsa el a belsejét

 • "Üríts ki egy fatörzset“"
  szinonimája:
 • üreges
 • ,
 • kiváj
 • ,
 • core ki

adjective

1. Not solid

 • Having a space or gap or cavity
 • "A hollow wall"
 • "A hollow tree"
 • "Hollow cheeks"
 • "His face became gaunter and more hollow with each year"
  synonym:
 • hollow

1. Nem szilárd

 • Van egy tér, rés vagy üreg
 • "„egy üreges fal“"
 • "„egy üreges fa“"
 • "Üreges arcok“"
 • "„arca évről évre kesztyűsebbé és üregesebbé vált“"
  szinonimája:
 • üreges

2. As if echoing in a hollow space

 • "The hollow sound of footsteps in the empty ballroom"
  synonym:
 • hollow

2. Mintha egy üreges térben visszhangozna

 • "„a lépések üreges hangja az üres bálteremben“"
  szinonimája:
 • üreges

3. Devoid of significance or point

 • "Empty promises"
 • "A hollow victory"
 • "Vacuous comments"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • hollow
 • ,
 • vacuous

3. Nincs jelentősége vagy pontja

 • "Üres ígéretek“"
 • "Üreges győzelem“"
 • "Üres megjegyzések“"
  szinonimája:
 • üresen
 • ,
 • üreges
 • ,
 • üres