Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "history" into Hungarian language

A "történelem" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

History

[történelem]
/hɪstəri/

noun

1. The aggregate of past events

 • "A critical time in the school's history"
  synonym:
 • history

1. A múltbeli események összesítése

 • "Kritikus idő az iskola történetében"
  szinonimája:
 • történelem

2. A record or narrative description of past events

 • "A history of france"
 • "He gave an inaccurate account of the plot to kill the president"
 • "The story of exposure to lead"
  synonym:
 • history
 • ,
 • account
 • ,
 • chronicle
 • ,
 • story

2. A múltbeli események nyilvántartása vagy narratív leírása

 • "Franciaország története"
 • "Pontatlanul beszámolt az elnök meggyilkolásának tervéről"
 • "A vezető expozíció története"
  szinonimája:
 • történelem
 • ,
 • fiók
 • ,
 • krónika
 • ,
 • történet

3. The discipline that records and interprets past events involving human beings

 • "He teaches medieval history"
 • "History takes the long view"
  synonym:
 • history

3. Az a fegyelem, amely rögzíti és értelmezi az embereket érintő múltbeli eseményeket

 • "Középkori történetet tanít"
 • "A történelem hosszú képet mutat"
  szinonimája:
 • történelem

4. The continuum of events occurring in succession leading from the past to the present and even into the future

 • "All of human history"
  synonym:
 • history

4. A múltból a jelenbe és akár a jövőbe is egymás után bekövetkező események folytonossága

 • "Az emberi történelem egésze"
  szinonimája:
 • történelem

5. All that is remembered of the past as preserved in writing

 • A body of knowledge
 • "The dawn of recorded history"
 • "From the beginning of history"
  synonym:
 • history

5. Mindaz, ami emlékezett a múltra, és amelyet írásban megőriztek

 • Egy tudáscsoport
 • "A rögzített történelem hajnala"
 • "A történelem kezdetétől"
  szinonimája:
 • történelem

Examples of using

Tom is reading a history book.
Tom egy történelemkönyvet olvas.
Can you tell me your past medical history?
El tudja mondani a kórtörténetét?
There is no such thing, at this stage of the world’s history in the United States, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dare write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be foolish as to write honest opinions would be out on the streets looki
A világtörténelem mai állapotában az Egyesült Államokban nem létezik olyasmi, mint a független sajtó. Te tudod, és én is tudom. Egyetlen ember sincs közöttetek, aki meg meri írni a tisztességes véleményét, és ha megtennéd, már előre tudod, hogy az sohasem jelenne meg nyomtatásban. Engem minden héten azért fizetnek, hogy tartsam a véleményemet azon az újságon kívül, amellyel kapcsolatban vagyok. Közületek másokat hasonló keresettel, hasonló dolgokért fizetnek, és ha bármelyikőtök, aki elég őrült ahhoz, hogy