Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Heroic magyar nyelvre

EnglishHungarian

Heroic

/hɪroʊɪk/

noun

1. A verse form suited to the treatment of heroic or elevated themes

 • Dactylic hexameter or iambic pentameter
  synonym:
 • heroic verse
 • ,
 • heroic meter
 • ,
 • heroic

1. Egy versforma, amely alkalmas hősies vagy emelt témák kezelésére

 • Daktil-hexameter vagy iambic pentameter
szinonimája:
 • hősies vers,
 • hősies mérő,
 • hősies

adjective

1. Very imposing or impressive

 • Surpassing the ordinary (especially in size or scale)
 • "An epic voyage"
 • "Of heroic proportions"
 • "Heroic sculpture"
  synonym:
 • epic
 • ,
 • heroic
 • ,
 • larger-than-life

1. Nagyon impozáns vagy lenyűgöző

 • Meghaladja a szokásos ( méretet vagy skálát )
 • "Epikus út"
 • "Hősies arányok"
 • "Hősies szobor"
szinonimája:
 • epikus,
 • hősies,
 • nagyobb, mint az élet

2. Relating to or characteristic of heroes of antiquity

 • "Heroic legends"
 • "The heroic age"
  synonym:
 • heroic

2. Az antik hősökkel kapcsolatban vagy jellemzően

 • "Hősi legendák"
 • "A hősies kor"
szinonimája:
 • hősies

3. Having or displaying qualities appropriate for heroes

 • "The heroic attack on the beaches of normandy"
 • "Heroic explorers"
  synonym:
 • heroic
 • ,
 • heroical

3. Hősöknek megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik vagy azok megjelenítésével

 • "Hősies támadás normandia strandjai ellen"
 • "Hősies felfedezők"
szinonimája:
 • hősies,
 • hősies

4. Of behavior that is impressive and ambitious in scale or scope

 • "An expansive lifestyle"
 • "In the grand manner"
 • "Collecting on a grand scale"
 • "Heroic undertakings"
  synonym:
 • expansive
 • ,
 • grand
 • ,
 • heroic

4. A viselkedés mérete vagy terjedelme lenyűgöző és ambiciózus

 • "Kiterjedt életmód"
 • "Nagyszerűen"
 • "Nagy léptékű gyűjtés"
 • "Hősies vállalkozások"
szinonimája:
 • kiterjedt,
 • nagy,
 • hősies

5. Showing extreme courage

 • Especially of actions courageously undertaken in desperation as a last resort
 • "Made a last desperate attempt to reach the climber"
 • "The desperate gallantry of our naval task forces marked the turning point in the pacific war"- g.c.marshall
 • "They took heroic measures to save his life"
  synonym:
 • desperate
 • ,
 • heroic

5. Extrém bátorság

 • Különösen a kétségbeesés során bátran végrehajtott cselekedetek, mint utolsó lehetőség
 • "Utoljára kétségbeesetten próbálta elérni a mászót"
 • "A haditengerészeti munkacsoportok kétségbeesett gallériája jelölte meg a fordulópontot a csendes-óceáni háborúban" - g.c.marshall
 • "Hősies intézkedéseket hoztak az életének megmentésére"
szinonimája:
 • kétségbeesett,
 • hősies

Examples of using

It's not long gone failure, nor heroic deeds to come, but here and now, which you should consider.
Ez nem egy rég elszalasztott kudarc, sem leendő hősies tett, hanem itt és most, amit jó, ha figyelembe veszel.
Who can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration?
Ki az aki büszkeség és csodálat nélkül tudja olvasni bátor emberek hősies tetteit?