Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "healthy" into Hungarian language

Az "egészséges" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Healthy

[Egészséges]
/hɛlθi/

adjective

1. Having or indicating good health in body or mind

 • Free from infirmity or disease
 • "A rosy healthy baby"
 • "Staying fit and healthy"
  synonym:
 • healthy

1. Jó test- vagy elme-egészséggel rendelkezik vagy azt jelzi

 • Mentes a fogyatékosságtól vagy betegségtől
 • "Rózsás egészséges baba"
 • "Alkalmas és egészséges maradni"
  szinonimája:
 • egészséges

2. Financially secure and functioning well

 • "A healthy economy"
  synonym:
 • healthy

2. Pénzügyi szempontból biztonságos és jól működő

 • "Egészséges gazdaság"
  szinonimája:
 • egészséges

3. Promoting health

 • Healthful
 • "A healthy diet"
 • "Clean healthy air"
 • "Plenty of healthy sleep"
 • "Healthy and normal outlets for youthful energy"
 • "The salubrious mountain air and water"- c.b.davis
 • "Carrots are good for you"
  synonym:
 • healthy
 • ,
 • salubrious
 • ,
 • good for you(p)

3. Az egészség előmozdítása

 • Egészséges
 • "Egészséges étrend"
 • "Tiszta egészséges levegő"
 • "Sok egészséges alvás"
 • "Egészséges és normális értékesítési lehetőségek a fiatalos energia számára"
 • "A hegyvidéki levegő és víz" - c.b.davis
 • "A sárgarépa jó neked"
  szinonimája:
 • egészséges
 • ,
 • nyálkás
 • ,
 • jó neked ( p )

4. Exercising or showing good judgment

 • "Healthy scepticism"
 • "A healthy fear of rattlesnakes"
 • "The healthy attitude of french laws"
 • "Healthy relations between labor and management"
 • "An intelligent solution"
 • "A sound approach to the problem"
 • "Sound advice"
 • "No sound explanation for his decision"
  synonym:
 • healthy
 • ,
 • intelligent
 • ,
 • levelheaded
 • ,
 • level-headed
 • ,
 • sound

4. Jó megítélés gyakorlása vagy bemutatása

 • "Egészséges szkepticizmus"
 • "A csörgőkígyók egészséges félelme"
 • "A francia törvények egészséges hozzáállása"
 • "Egészséges kapcsolatok a munka és a vezetés között"
 • "Intelligens megoldás"
 • "A probléma megalapozott megközelítése"
 • "Hangos tanács"
 • "Nincs megalapozott magyarázat a döntésére"
  szinonimája:
 • egészséges
 • ,
 • intelligens
 • ,
 • fejfájó
 • ,
 • szintű fejű
 • ,
 • hang

5. Large in amount or extent or degree

 • "It cost a considerable amount"
 • "A goodly amount"
 • "Received a hefty bonus"
 • "A respectable sum"
 • "A tidy sum of money"
 • "A sizable fortune"
  synonym:
 • goodly
 • ,
 • goodish
 • ,
 • healthy
 • ,
 • hefty
 • ,
 • respectable
 • ,
 • sizable
 • ,
 • sizeable
 • ,
 • tidy

5. Nagy mennyiségben, mértékben vagy fokban

 • "Jelentős összeget fizetett"
 • "Jó összeg"
 • "Erős bónuszt kapott"
 • "Tiszteletreméltó összeg"
 • "Rendezett pénzösszeg"
 • "Nagyszerű vagyon"
  szinonimája:
 • jóvoltából
 • ,
 • ,
 • egészséges
 • ,
 • izmos
 • ,
 • tiszteletreméltó
 • ,
 • méretezhető
 • ,
 • nagyítható
 • ,
 • takarít

Examples of using

He seems healthy.
Egészségesnek néz ki.
What should a healthy breakfast consist of?
Miből kell állnia az egészséges reggelinek?
Tom eats tofu quite often because he heard that it was healthy.
Tom gyakran eszik tofut, mert azt hallotta, hogy egészséges.