Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Hack magyar nyelvre

EnglishHungarian

Hack

/hæk/

noun

1. One who works hard at boring tasks

  synonym:
 • hack
 • ,
 • drudge
 • ,
 • hacker

1. Aki keményen dolgozik unalmas feladatok elvégzésében

szinonimája:
 • hackel,
 • dudor,
 • hacker

2. A politician who belongs to a small clique that controls a political party for private rather than public ends

  synonym:
 • machine politician
 • ,
 • ward-heeler
 • ,
 • political hack
 • ,
 • hack

2. Egy politikus, aki egy kis klikkhez tartozik, amely egy politikai pártot magán, nem pedig állami célokból irányít

szinonimája:
 • gépi politikus,
 • kórterem,
 • politikai hack,
 • hackel

3. A mediocre and disdained writer

  synonym:
 • hack
 • ,
 • hack writer
 • ,
 • literary hack

3. Közepes és megvetett író

szinonimája:
 • hackel,
 • hack író,
 • irodalmi hack

4. A tool (as a hoe or pick or mattock) used for breaking up the surface of the soil

  synonym:
 • hack

4. A ( szerszám kapaként, csákányként vagy mattockként ) a talaj felületének felbontására

szinonimája:
 • hackel

5. A car driven by a person whose job is to take passengers where they want to go in exchange for money

  synonym:
 • cab
 • ,
 • hack
 • ,
 • taxi
 • ,
 • taxicab

5. Olyan személy által vezetett autó, amelynek feladata az utasok elvitele, ahol pénzért cserébe akarnak menni

szinonimája:
 • fülke,
 • hackel,
 • taxi,
 • taxik

6. An old or over-worked horse

  synonym:
 • hack
 • ,
 • jade
 • ,
 • nag
 • ,
 • plug

6. Egy régi vagy túlmunkált ló

szinonimája:
 • hackel,
 • jade,
 • nag,
 • dugó

7. A horse kept for hire

  synonym:
 • hack

7. Bérelhető ló

szinonimája:
 • hackel

8. A saddle horse used for transportation rather than sport etc.

  synonym:
 • hack

8. Nyereg ló, amelyet sport helyett szállításra használnak stb.

szinonimája:
 • hackel

verb

1. Cut with a hacking tool

  synonym:
 • chop
 • ,
 • hack

1. Vágás egy hackelési eszközzel

szinonimája:
 • chop,
 • hackel

2. Be able to manage or manage successfully

 • "I can't hack it anymore"
 • "She could not cut the long days in the office"
  synonym:
 • hack
 • ,
 • cut

2. Képes sikeresen kezelni vagy kezelni

 • "Nem tudom tovább csapkodni"
 • "Nem tudta megvágni a hosszú napokat az irodában"
szinonimája:
 • hackel,
 • vágott

3. Cut away

 • "He hacked his way through the forest"
  synonym:
 • hack

3. Vágd el

 • "Csapkodott az erdőn"
szinonimája:
 • hackel

4. Kick on the arms

  synonym:
 • hack

4. Rúgni a karokra

szinonimája:
 • hackel

5. Kick on the shins

  synonym:
 • hack

5. Rúgni a száron

szinonimája:
 • hackel

6. Fix a computer program piecemeal until it works

 • "I'm not very good at hacking but i'll give it my best"
  synonym:
 • hack
 • ,
 • hack on

6. Rögzítse a számítógépes program darabját, amíg nem működik

 • "Nem vagyok túl jó a hackeléshez, de mindent megteszek"
szinonimája:
 • hackel,
 • hack tovább

7. Significantly cut up a manuscript

  synonym:
 • hack
 • ,
 • cut up

7. Jelentősen vágja le a kéziratot

szinonimája:
 • hackel,
 • vágd fel

8. Cough spasmodically

 • "The patient with emphysema is hacking all day"
  synonym:
 • hack
 • ,
 • whoop

8. Köhögés görcsösen

 • "Az emfizema beteg egész nap csapkodik"
szinonimája:
 • hackel,
 • ki