Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "guarantee" into Hungarian language

A "garancia" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Guarantee

[Garancia]
/gɛrənti/

noun

1. A written assurance that some product or service will be provided or will meet certain specifications

  synonym:
 • guarantee
 • ,
 • warrant
 • ,
 • warrantee
 • ,
 • warranty

1. Írásbeli biztosíték arról, hogy valamely terméket vagy szolgáltatást meg fognak adni, vagy megfelelnek bizonyos előírásoknak

  szinonimája:
 • garancia
 • ,
 • parancs
 • ,
 • jótállási

2. An unconditional commitment that something will happen or that something is true

 • "There is no guarantee that they are not lying"
  synonym:
 • guarantee

2. Feltétel nélküli elkötelezettség, hogy valami történik, vagy hogy valami igaz

 • "Nincs garancia arra, hogy nem hazudnak"
  szinonimája:
 • garancia

3. A collateral agreement to answer for the debt of another in case that person defaults

  synonym:
 • guarantee
 • ,
 • guaranty

3. Biztosíték-megállapodás egy másik személy adósságának megválaszolására abban az esetben, ha ez a személy nem teljesíti

  szinonimája:
 • garancia

verb

1. Give surety or assume responsibility

 • "I vouch for the quality of my products"
  synonym:
 • guarantee
 • ,
 • vouch

1. Adjon kezességet vagy vállaljon felelősséget

 • "A termékeim minőségére utalok"
  szinonimája:
 • garancia
 • ,
 • vouch

2. Make certain of

 • "This nest egg will ensure a nice retirement for us"
 • "Preparation will guarantee success!"
  synonym:
 • guarantee
 • ,
 • ensure
 • ,
 • insure
 • ,
 • assure
 • ,
 • secure

2. Bizonyosodj meg róla

 • "Ez a fészektojás biztosítja számunkra a szép nyugdíjat"
 • "Az előkészítés garantálja a sikert!"
  szinonimája:
 • garancia
 • ,
 • biztos
 • ,
 • biztonságos

3. Promise to do or accomplish

 • "Guarantee to free the prisoners"
  synonym:
 • undertake
 • ,
 • guarantee

3. Ígérem, hogy megteszem vagy teljesítem

 • "Garancia a foglyok felszabadítására"
  szinonimája:
 • vállal
 • ,
 • garancia

4. Stand behind and guarantee the quality, accuracy, or condition of

 • "The dealer warrants all the cars he sells"
 • "I warrant this information"
  synonym:
 • guarantee
 • ,
 • warrant

4. Álljon hátra, és garantálja a

 • "A kereskedő garantálja az összes eladott autót"
 • "Biztosítom ezt az információt"
  szinonimája:
 • garancia
 • ,
 • parancs