Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Gold magyar nyelvre

EnglishHungarian

Gold

/goʊld/

noun

1. Coins made of gold

  synonym:
 • gold

1. Arany érmék

szinonimája:
 • arany

2. A deep yellow color

 • "An amber light illuminated the room"
 • "He admired the gold of her hair"
  synonym:
 • amber
 • ,
 • gold

2. Mély sárga színű

 • "Borostyánfény világította meg a helyiséget"
 • "Csodálta a haja aranyát"
szinonimája:
 • borostyán,
 • arany

3. A soft yellow malleable ductile (trivalent and univalent) metallic element

 • Occurs mainly as nuggets in rocks and alluvial deposits
 • Does not react with most chemicals but is attacked by chlorine and aqua regia
  synonym:
 • gold
 • ,
 • Au
 • ,
 • atomic number 79

3. Lágy sárga, temperönthető gömb alakú ( trivalens és egyértékű ) fém elem

 • Elsősorban rögökként fordul elő a sziklákban és az alluviális lerakódásokban
 • Nem reagál a legtöbb vegyi anyaggal, de klór és aqua regia támad
szinonimája:
 • arany,
 • Au,
 • atomszám 79

4. Great wealth

 • "Whilst that for which all virtue now is sold, and almost every vice--almighty gold"--ben jonson
  synonym:
 • gold

4. Nagy vagyon

 • "Miközben minden erényt eladnak, és szinte minden helyettes - mindenható arany" - ben jonson
szinonimája:
 • arany

5. Something likened to the metal in brightness or preciousness or superiority etc.

 • "The child was as good as gold"
 • "She has a heart of gold"
  synonym:
 • gold

5. Valami, ami a fémhez hasonlít fényerőben, drágaságban vagy fölényben stb.

 • "A gyermek olyan jó volt, mint az arany"
 • "Aranyszívű"
szinonimája:
 • arany

adjective

1. Made from or covered with gold

 • "Gold coins"
 • "The gold dome of the capitol"
 • "The golden calf"
 • "Gilded icons"
  synonym:
 • gold
 • ,
 • golden
 • ,
 • gilded

1. Aranyból készült vagy borítva

 • "Arany érmék"
 • "A capitolium arany kupola"
 • "Az aranyborjú"
 • "Aranyozott ikonok"
szinonimája:
 • arany,
 • arany,
 • aranyozott

2. Having the deep slightly brownish color of gold

 • "Long aureate (or golden) hair"
 • "A gold carpet"
  synonym:
 • aureate
 • ,
 • gilded
 • ,
 • gilt
 • ,
 • gold
 • ,
 • golden

2. Mély, enyhén barnás színű arany

 • "Hosszú aureát ( vagy arany ) haj"
 • "Arany szőnyeg"
szinonimája:
 • aureate,
 • aranyozott,
 • aranyozott,
 • arany,
 • arany

Examples of using

The gold rush began here.
Itt kezdődött az aranyláz.
Here's a gold coin.
Itt egy arany pénzdarab.
The world follows one golden rule: whoever has the gold makes the rules.
Van a világon egy aranyszabály: akié az arany, az hozza a szabályokat.