Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "glow" into Hungarian language

A "világít" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Glow

[Láng]
/gloʊ/

noun

1. An alert and refreshed state

  synonym:
 • freshness
 • ,
 • glow

1. Riasztási és frissített állapot

  szinonimája:
 • frissesség
 • ,
 • ragyog

2. Light from nonthermal sources

  synonym:
 • luminescence
 • ,
 • glow

2. Nem termikus forrásokból származó fény

  szinonimája:
 • lumineszcencia
 • ,
 • ragyog

3. The phenomenon of light emission by a body as its temperature is raised

  synonym:
 • incandescence
 • ,
 • glow

3. A test által kibocsátott fénykibocsátás jelensége a hőmérséklet emelésekor

  szinonimája:
 • izzadás
 • ,
 • ragyog

4. A feeling of considerable warmth

 • "The glow of new love"
 • "A glow of regret"
  synonym:
 • glow

4. Jelentős melegség érzése

 • "Az új szerelem ragyogása"
 • "A megbánás ragyogása"
  szinonimája:
 • ragyog

5. A steady even light without flames

  synonym:
 • glow

5. Állandó egyenletes fény lángok nélkül

  szinonimája:
 • ragyog

6. The amount of electromagnetic radiation leaving or arriving at a point on a surface

  synonym:
 • radiance
 • ,
 • glow
 • ,
 • glowing

6. A felület egy pontjáról kilépő vagy oda érkező elektromágneses sugárzás mennyisége

  szinonimája:
 • ragyogás
 • ,
 • ragyog
 • ,
 • izzó

7. An appearance of reflected light

  synonym:
 • gleam
 • ,
 • gleaming
 • ,
 • glow
 • ,
 • lambency

7. Visszavert fény megjelenése

  szinonimája:
 • csillogás
 • ,
 • csillogó
 • ,
 • ragyog
 • ,
 • lambencia

verb

1. Emit a steady even light without flames

 • "The fireflies were glowing and flying about in the garden"
  synonym:
 • glow

1. Egyenletes fényt bocsát ki lángok nélkül

 • "A szentjánosbogarak ragyogtak és repültek a kertben"
  szinonimája:
 • ragyog

2. Have a complexion with a strong bright color, such as red or pink

 • "Her face glowed when she came out of the sauna"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

2. Arcszíne erős, élénk színű, például piros vagy rózsaszín

 • "Arca ragyogott, amikor kijött a szaunából"
  szinonimája:
 • ragyog
 • ,
 • sugárnyaláb
 • ,
 • sugárzik

3. Shine intensely, as if with heat

 • "The coals were glowing in the dark"
 • "The candles were burning"
  synonym:
 • burn
 • ,
 • glow

3. Intenzíven ragyog, mintha hő lenne

 • "A szén sötétben ragyogott"
 • "A gyertyák égtek"
  szinonimája:
 • ég
 • ,
 • ragyog

4. Be exuberant or high-spirited

 • "Make the people's hearts glow"
  synonym:
 • glow

4. Dús vagy lelkes

 • "Ragyogjon az emberek szíve"
  szinonimája:
 • ragyog

5. Experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion

 • "She was beaming with joy"
 • "Her face radiated with happiness"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

5. Megtapasztalhatja a jó közérzetet vagy a boldogságot, mint a jó egészség vagy az intenzív érzelem

 • "Örömmel sugárzott"
 • "Arca boldogsággal sugárzott"
  szinonimája:
 • ragyog
 • ,
 • sugárnyaláb
 • ,
 • sugárzik