Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gallery" into Hungarian language

A "galéria" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Gallery

[Galéria]
/gæləri/

noun

1. Spectators at a golf or tennis match

  synonym:
 • gallery

1. Nézők egy golf- vagy tenisz mérkőzésen

  szinonimája:
 • galéria

2. A porch along the outside of a building (sometimes partly enclosed)

  synonym:
 • veranda
 • ,
 • verandah
 • ,
 • gallery

2. Tornác az épület külső része mentén ( néha részben bezárva )

  szinonimája:
 • veranda
 • ,
 • galéria

3. A room or series of rooms where works of art are exhibited

  synonym:
 • gallery
 • ,
 • art gallery
 • ,
 • picture gallery

3. Szoba vagy szobasorozat, ahol műalkotásokat kiállítanak

  szinonimája:
 • galéria
 • ,
 • művészeti galéria
 • ,
 • képgaléria

4. A long usually narrow room used for some specific purpose

 • "Shooting gallery"
  synonym:
 • gallery

4. Egy hosszú, általában keskeny helyiség, amelyet valamilyen célra használnak

 • "Lövöldözős galéria"
  szinonimája:
 • galéria

5. A covered corridor (especially one extending along the wall of a building and supported with arches or columns)

  synonym:
 • gallery

5. Fedett folyosó (, különös tekintettel az épület falának mentén húzódó, ívekkel vagy oszlopokkal támasztva )

  szinonimája:
 • galéria

6. Narrow recessed balcony area along an upper floor on the interior of a building

 • Usually marked by a colonnade
  synonym:
 • gallery

6. Keskeny, süllyesztett erkélyes terület a felső emelet mentén az épület belsejében

 • Általában oszlopsor jelöli
  szinonimája:
 • galéria

7. A horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine

 • "They dug a drift parallel with the vein"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • heading
 • ,
 • gallery

7. Vízszintes ( vagy csaknem vízszintes ) átjáró egy bányában

 • "A vénával párhuzamosan ástak egy sodródást"
  szinonimája:
 • sodródás
 • ,
 • címsor
 • ,
 • galéria