Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gain" into Hungarian language

A "nyereség" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Gain

[Nyereség]
/gen/

noun

1. A quantity that is added

 • "There was an addition to property taxes this year"
 • "They recorded the cattle's gain in weight over a period of weeks"
  synonym:
 • addition
 • ,
 • increase
 • ,
 • gain

1. Hozzáadott mennyiség

 • "Ebben az évben kiegészítették az ingatlanadókat"
 • "A szarvasmarhák súlygyarapodását hetek alatt rögzítették"
szinonimája:
 • kiegészítés,
 • növekedés,
 • nyereség

2. The advantageous quality of being beneficial

  synonym:
 • profit
 • ,
 • gain

2. A jótékonyság kedvező minősége

szinonimája:
 • nyereség,
 • nyereség

3. The amount of increase in signal power or voltage or current expressed as the ratio of output to input

  synonym:
 • amplification
 • ,
 • gain

3. A jelteljesítmény, feszültség vagy áram növekedésének mértéke a kimenet és a bemenet arányában kifejezve

szinonimája:
 • erősítés,
 • nyereség

4. The amount by which the revenue of a business exceeds its cost of operating

  synonym:
 • gain

4. Az az összeg, amellyel egy vállalkozás bevétele meghaladja a működési költségeket

szinonimája:
 • nyereség

verb

1. Obtain

 • "Derive pleasure from one's garden"
  synonym:
 • derive
 • ,
 • gain

1. Szerezz

 • "Származási öröm az ember kertjéből"
szinonimája:
 • származ,
 • nyereség

2. Win something through one's efforts

 • "I acquired a passing knowledge of chinese"
 • "Gain an understanding of international finance"
  synonym:
 • acquire
 • ,
 • win
 • ,
 • gain

2. Nyerj valamit az erőfeszítések révén

 • "Megszereztem a kínai ismereteket"
 • "Megérteni a nemzetközi pénzügyeket"
szinonimája:
 • megszerez,
 • nyerj,
 • nyereség

3. Derive a benefit from

 • "She profited from his vast experience"
  synonym:
 • profit
 • ,
 • gain
 • ,
 • benefit

3. Haszon származtatása

 • "Ő profitált hatalmas tapasztalatából"
szinonimája:
 • nyereség,
 • nyereség,
 • haszon

4. Reach a destination, either real or abstract

 • "We hit detroit by noon"
 • "The water reached the doorstep"
 • "We barely made it to the finish line"
 • "I have to hit the mac machine before the weekend starts"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • make
 • ,
 • attain
 • ,
 • hit
 • ,
 • arrive at
 • ,
 • gain

4. Elérni egy rendeltetési helyet, akár valós, akár elvont

 • "Délre megütöttük detroitot"
 • "A víz elérte a küszöböt"
 • "Alig jutottunk el a célba"
 • "A hétvégi indulás előtt meg kell ütnem a mac gépet"
szinonimája:
 • elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési,
 • csinál,
 • elér,
 • találat,
 • érkezik,
 • nyereség

5. Obtain advantages, such as points, etc.

 • "The home team was gaining ground"
 • "After defeating the knicks, the blazers pulled ahead of the lakers in the battle for the number-one playoff berth in the western conference"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • advance
 • ,
 • win
 • ,
 • pull ahead
 • ,
 • make headway
 • ,
 • get ahead
 • ,
 • gain ground

5. Szerezzen előnyöket, például pontokat stb.

 • "A hazai csapat egyre nagyobb teret nyert"
 • "Miután legyőzték a knicks-t, a blazerek előrementek a lakers előtt a nyugati konferencia első számú rájátszási helyének harcában"
szinonimája:
 • nyereség,
 • előre,
 • nyerj,
 • előre,
 • haladj előre,
 • menj előre,
 • föld

6. Rise in rate or price

 • "The stock market gained 24 points today"
  synonym:
 • advance
 • ,
 • gain

6. Ár- vagy áremelkedés

 • "A tőzsde ma 24 pontot szerzett"
szinonimája:
 • előre,
 • nyereség

7. Increase or develop

 • "The peace movement gained momentum"
 • "The car gathers speed"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • gather

7. Növekszik vagy fejlődik

 • "A békemozgalom lendületet kapott"
 • "Az autó összegyűjti a sebességet"
szinonimája:
 • nyereség,
 • gyűjt

8. Earn on some commercial or business transaction

 • Earn as salary or wages
 • "How much do you make a month in your new job?"
 • "She earns a lot in her new job"
 • "This merger brought in lots of money"
 • "He clears $5,000 each month"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • take in
 • ,
 • clear
 • ,
 • make
 • ,
 • earn
 • ,
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • pull in
 • ,
 • bring in

8. Kereshet valamilyen kereskedelmi vagy üzleti tranzakcióval

 • Kereset fizetésként vagy bérként
 • "Mennyit keresel egy hónapban az új munkádban?"
 • "Sokat keres új munkájában"
 • "Ez az egyesülés sok pénzt hozott"
 • "Havonta $ 5000-et tisztít"
szinonimája:
 • nyereség,
 • vesz,
 • világos,
 • csinál,
 • keres,
 • reaty,
 • reat,
 • behúz,
 • behoz

9. Increase (one's body weight)

 • "She gained 20 pounds when she stopped exercising"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • put on

9. Növeli a ( testtömegét )

 • "20 fontot szerzett, amikor abbahagyta a testmozgást"
szinonimája:
 • nyereség,
 • tedd fel