Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Floor magyar nyelvre

EnglishHungarian

Floor

/flɔr/

noun

1. The inside lower horizontal surface (as of a room, hallway, tent, or other structure)

 • "They needed rugs to cover the bare floors"
 • "We spread our sleeping bags on the dry floor of the tent"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • flooring

1. A belső alsó vízszintes felület ( egy szoba, folyosó, sátor vagy más szerkezet szerint )

 • "Szőnyegekre volt szükségük a csupasz padló lefedéséhez"
 • "Szétterítettük hálózsákjainkat a sátor száraz padlójára"
szinonimája:
 • padló,
 • padló

2. A structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale

 • "What level is the office on?"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • level
 • ,
 • storey
 • ,
 • story

2. Egy helyiségből vagy helyiségekből álló szerkezet egy helyzetben függőleges skála mentén

 • "Milyen szinten van az iroda?"
szinonimája:
 • padló,
 • szint,
 • emeletes,
 • történet

3. A lower limit

 • "The government established a wage floor"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • base

3. Alsó határ

 • "A kormány bérszintet hozott létre"
szinonimája:
 • padló,
 • alap

4. The ground on which people and animals move about

 • "The fire spared the forest floor"
  synonym:
 • floor

4. A föld, amelyen az emberek és az állatok mozognak

 • "A tűz megkímélte az erdő talaját"
szinonimája:
 • padló

5. The bottom surface of any lake or other body of water

  synonym:
 • floor

5. Bármely tó vagy más víztest alsó felülete

szinonimája:
 • padló

6. The lower inside surface of any hollow structure

 • "The floor of the pelvis"
 • "The floor of the cave"
  synonym:
 • floor

6. Az üreges szerkezet alsó belső felülete

 • "A medence padlója"
 • "A barlang padlója"
szinonimája:
 • padló

7. The occupants of a floor

 • "The whole floor complained about the lack of heat"
  synonym:
 • floor

7. A padló lakói

 • "Az egész emelet panaszkodott a hő hiánya miatt"
szinonimája:
 • padló

8. The parliamentary right to address an assembly

 • "The chairman granted him the floor"
  synonym:
 • floor

8. A közgyűléshez való parlamenti jog

 • "Az elnök megadta neki a szót"
szinonimája:
 • padló

9. The legislative hall where members debate and vote and conduct other business

 • "There was a motion from the floor"
  synonym:
 • floor

9. A jogalkotási terem, ahol a tagok vitatkoznak, szavaznak és más üzleti tevékenységeket folytatnak

 • "Mozgás volt a padlóról"
szinonimája:
 • padló

10. A large room in a exchange where the trading is done

 • "He is a floor trader"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • trading floor

10. Egy nagy helyiség egy tőzsdén, ahol a kereskedelem megtörténik

 • "Ő padló kereskedő"
szinonimája:
 • padló,
 • kereskedési padló

verb

1. Surprise greatly

 • Knock someone's socks off
 • "I was floored when i heard that i was promoted"
  synonym:
 • shock
 • ,
 • floor
 • ,
 • ball over
 • ,
 • blow out of the water
 • ,
 • take aback

1. Nagyon meglepő

 • Üsd le valaki zoknit
 • "Dühös voltam, amikor hallottam, hogy előléptettek"
szinonimája:
 • sokk,
 • padló,
 • labda felett,
 • fúj ki a vízből,
 • veszekedj

2. Knock down with force

 • "He decked his opponent"
  synonym:
 • deck
 • ,
 • coldcock
 • ,
 • dump
 • ,
 • knock down
 • ,
 • floor

2. Üsd le erővel

 • "Megdöntötte ellenfelét"
szinonimája:
 • fedélzet,
 • hidegcsokor,
 • dump,
 • leüt,
 • padló

Examples of using

My office is located on the fifth floor.
Az irodám az ötödiken van.
I'm on the eighth floor.
A nyolcadik emeleten vagyok.
Be careful! The floor is wet.
Vigyázat! A parketta nedves.