Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flash" into Hungarian language

A "flash" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Flash

[vaku]
/flæʃ/

noun

1. A sudden intense burst of radiant energy

  synonym:
 • flash

1. A sugárzó energia hirtelen intenzív robbantása

szinonimája:
 • vaku

2. A momentary brightness

  synonym:
 • flash

2. Pillanatnyi fényerő

szinonimája:
 • vaku

3. A short vivid experience

 • "A flash of emotion swept over him"
 • "The flashings of pain were a warning"
  synonym:
 • flash
 • ,
 • flashing

3. Rövid élénk élmény

 • "Egy érzelmek villanása söpört rá"
 • "A fájdalom villanása figyelmeztetés volt"
szinonimája:
 • vaku,
 • villanás

4. A sudden brilliant understanding

 • "He had a flash of intuition"
  synonym:
 • flash

4. Hirtelen ragyogó megértés

 • "Villanása volt az intuíciónak"
szinonimája:
 • vaku

5. A very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat)

 • "If i had the chance i'd do it in a flash"
  synonym:
 • blink of an eye
 • ,
 • flash
 • ,
 • heartbeat
 • ,
 • instant
 • ,
 • jiffy
 • ,
 • split second
 • ,
 • trice
 • ,
 • twinkling
 • ,
 • wink
 • ,
 • New York minute

5. Nagyon rövid idő ( mivel az az idő, amíg a szem villog, vagy a szív megver )

 • "Ha lehetőségem lenne egy pillanat alatt megcsinálni"
szinonimája:
 • pislog a szem,
 • vaku,
 • szívverés,
 • azonnali,
 • Jiffy,
 • második osztás,
 • trice,
 • pislog,
 • kacsintás,
 • New York-i perc

6. A gaudy outward display

  synonym:
 • ostentation
 • ,
 • fanfare
 • ,
 • flash

6. Egy homályos külső kijelző

szinonimája:
 • stentation,
 • fanfare,
 • vaku

7. A burst of light used to communicate or illuminate

  synonym:
 • flare
 • ,
 • flash

7. A kommunikációhoz vagy a megvilágításhoz használt fényszakadás

szinonimája:
 • fáklya,
 • vaku

8. A short news announcement concerning some on-going news story

  synonym:
 • news bulletin
 • ,
 • newsflash
 • ,
 • flash
 • ,
 • newsbreak

8. Rövid hírbejelentés néhány folyamatban lévő hírről

szinonimája:
 • hírlap,
 • newsflash,
 • vaku,
 • hírlap

9. A bright patch of color used for decoration or identification

 • "Red flashes adorned the airplane"
 • "A flash sewn on his sleeve indicated the unit he belonged to"
  synonym:
 • flash

9. Világos színű folt, amelyet dekorációhoz vagy azonosításhoz használnak

 • "Vörös villanások díszítették a repülőgépet"
 • "A hüvelyére varrott vaku jelzi azt az egységet, amelyhez tartozik"
szinonimája:
 • vaku

10. A lamp for providing momentary light to take a photograph

  synonym:
 • flash
 • ,
 • photoflash
 • ,
 • flash lamp
 • ,
 • flashgun
 • ,
 • flashbulb
 • ,
 • flash bulb

10. Egy lámpa, amely pillanatnyi fényt biztosít a fénykép készítéséhez

szinonimája:
 • vaku,
 • Photoflash,
 • vaku lámpa,
 • flashgun,
 • flashbulb,
 • villanó izzó

verb

1. Gleam or glow intermittently

 • "The lights were flashing"
  synonym:
 • flash
 • ,
 • blink
 • ,
 • wink
 • ,
 • twinkle
 • ,
 • winkle

1. Ragyog vagy ragyog szakaszosan

 • "A fények villogtak"
szinonimája:
 • vaku,
 • pislog,
 • kacsintás,
 • pislog,
 • winkle

2. Appear briefly

 • "The headlines flashed on the screen"
  synonym:
 • flash

2. Röviden megjelenik

 • "A címsorok villogtak a képernyőn"
szinonimája:
 • vaku

3. Display proudly

 • Act ostentatiously or pretentiously
 • "He showed off his new sports car"
  synonym:
 • flaunt
 • ,
 • flash
 • ,
 • show off
 • ,
 • ostentate
 • ,
 • swank

3. Büszkén jelenítse meg

 • Látszólag vagy pretenzív módon cselekszik
 • "Megmutatta új sportkocsiját"
szinonimája:
 • flaunt,
 • vaku,
 • mutasd meg,
 • ostentate,
 • Swank

4. Make known or cause to appear with great speed

 • "The latest intelligence is flashed to all command posts"
  synonym:
 • flash

4. Nagy sebességgel jelentkezzen be vagy jelenjen meg

 • "A legfrissebb hírszerzést minden parancsnoki posztra felvillanják"
szinonimája:
 • vaku

5. Run or move very quickly or hastily

 • "She dashed into the yard"
  synonym:
 • dart
 • ,
 • dash
 • ,
 • scoot
 • ,
 • scud
 • ,
 • flash
 • ,
 • shoot

5. Futtasson vagy mozogjon nagyon gyorsan vagy sietve

 • "Bement az udvarra"
szinonimája:
 • dart,
 • kötőjel,
 • scoot,
 • skorbács,
 • vaku,

6. Expose or show briefly

 • "He flashed a $100 bill"
  synonym:
 • flash

6. Tegye ki vagy röviden mutassa meg

 • "Egy $ 100 számlát villogott"
szinonimája:
 • vaku

7. Protect by covering with a thin sheet of metal

 • "Flash the roof"
  synonym:
 • flash

7. Vékony fémlemez borításával védje meg

 • "Villanás a tetőn"
szinonimája:
 • vaku

8. Emit a brief burst of light

 • "A shooting star flashed and was gone"
  synonym:
 • flash

8. Egy rövid fényszakadást bocsát ki

 • "Egy lövöldözős csillag villanott és eltűnt"
szinonimája:
 • vaku

adjective

1. Tastelessly showy

 • "A flash car"
 • "A flashy ring"
 • "Garish colors"
 • "A gaudy costume"
 • "Loud sport shirts"
 • "A meretricious yet stylish book"
 • "Tawdry ornaments"
  synonym:
 • brassy
 • ,
 • cheap
 • ,
 • flash
 • ,
 • flashy
 • ,
 • garish
 • ,
 • gaudy
 • ,
 • gimcrack
 • ,
 • loud
 • ,
 • meretricious
 • ,
 • tacky
 • ,
 • tatty
 • ,
 • tawdry
 • ,
 • trashy

1. Ízléstelenen mutatós

 • "Egy gyors autó"
 • "Egy feltűnő gyűrű"
 • "Fokozatos színek"
 • "Egy homályos jelmez"
 • "Hangos sport ing"
 • "Rémítő, mégis stílusos könyv"
 • "Tawdry díszek"
szinonimája:
 • sárgaréz,
 • olcsó,
 • vaku,
 • feltűnő,
 • koszos,
 • Gaudy,
 • Gimcrack,
 • hangos,
 • meretricious,
 • ragacsos,
 • tatty,
 • Tawdry,
 • borzasztó