Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fitting" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „illeszkedés“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Fitting

[Illesztés]
/fɪtɪŋ/

noun

1. Making or becoming suitable

 • Adjusting to circumstances
  synonym:
 • adjustment
 • ,
 • accommodation
 • ,
 • fitting

1. Alkalmassá tétele vagy alkalmassá válása

 • A körülményekhez való alkalmazkodás
  szinonimája:
 • kiigazítás
 • ,
 • szállás
 • ,
 • illesztés

2. A small and often standardized accessory to a larger system

  synonym:
 • fitting

2. Kicsi és gyakran szabványosított tartozék egy nagyobb rendszerhez

  szinonimája:
 • illesztés

3. (usually plural) furnishings and equipment (especially for a ship or hotel)

  synonym:
 • appointment
 • ,
 • fitting

3. (általában többes számban) berendezési tárgyak és felszerelések (különösen hajóhoz vagy szállodához)

  szinonimája:
 • kinevezés
 • ,
 • illesztés

4. Putting clothes on to see whether they fit

  synonym:
 • fitting
 • ,
 • try-on
 • ,
 • trying on

4. Felvenni a ruhákat, hogy lássuk, megfelelnek-e

  szinonimája:
 • illesztés
 • ,
 • próbálkozz
 • ,
 • próbálgatva

adjective

1. In harmony with the spirit of particular persons or occasion

 • "We have come to dedicate a portion of that field...it is altogether fitting and proper that we should do this"
  synonym:
 • fitting

1. Összhangban bizonyos személyek vagy alkalmak szellemével

 • "„azért jöttünk, hogy ennek a területnek egy részét szenteljük...teljesen helyénvaló és helyénvaló, hogy ezt tegyük“"
  szinonimája:
 • illesztés

2. Being precisely fitting and right

 • "It is only meet that she should be seated first"
  synonym:
 • fitting
 • ,
 • meet

2. Pontosan illőnek és helyesnek lenni

 • "„csak a találkozás az, hogy ő üljön le először“"
  szinonimája:
 • illesztés
 • ,
 • találkozz