Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fire" into Hungarian language

A "tűz" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Fire

[Tűz]
/faɪər/

noun

1. The event of something burning (often destructive)

 • "They lost everything in the fire"
  synonym:
 • fire

1. Valami égő esemény ( gyakran pusztító )

 • "Mindent elvesztettek a tűzben"
szinonimája:
 • tűz

2. The act of firing weapons or artillery at an enemy

 • "Hold your fire until you can see the whites of their eyes"
 • "They retreated in the face of withering enemy fire"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • firing

2. Fegyverek vagy tüzérség lőése ellenség ellen

 • "Tartsa a tüzet, amíg nem látja a szemük fehérjét"
 • "Visszavonultak az ellenséges tűz elhervadása ellen"
szinonimája:
 • tűz,
 • tüzelés

3. The process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often) smoke

 • "Fire was one of our ancestors' first discoveries"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • flame
 • ,
 • flaming

3. Hő- és fénytermelő gyúlékony anyagok égési folyamata és ( gyakran ) füst

 • "A tűz volt az őseink egyik első felfedezése"
szinonimája:
 • tűz,
 • láng,
 • lángoló

4. A fireplace in which a relatively small fire is burning

 • "They sat by the fire and talked"
  synonym:
 • fire

4. Kandalló, amelyben viszonylag kis tűz ég

 • "A tűz mellett ültek és beszélgettek"
szinonimája:
 • tűz

5. Once thought to be one of four elements composing the universe (empedocles)

  synonym:
 • fire

5. Egyszer azt hitték, hogy az univerzum négy elemének egyike ( empedocles )

szinonimája:
 • tűz

6. Feelings of great warmth and intensity

 • "He spoke with great ardor"
  synonym:
 • ardor
 • ,
 • ardour
 • ,
 • fervor
 • ,
 • fervour
 • ,
 • fervency
 • ,
 • fire
 • ,
 • fervidness

6. Nagy melegség és intenzitás érzése

 • "Nagy ardorral beszélt"
szinonimája:
 • Ardor,
 • ardour,
 • buzgalom,
 • lelkesedés,
 • buzgalom,
 • tűz,
 • heves

7. Fuel that is burning and is used as a means for cooking

 • "Put the kettle on the fire"
 • "Barbecue over an open fire"
  synonym:
 • fire

7. Égő üzemanyag, amelyet főzés eszközeként használnak

 • "Tedd a vízforralót a tűzre"
 • "Grill nyitott tűz felett"
szinonimája:
 • tűz

8. A severe trial

 • "He went through fire and damnation"
  synonym:
 • fire

8. Súlyos tárgyalás

 • "Tűzön és kárhozaton ment keresztül"
szinonimája:
 • tűz

9. Intense adverse criticism

 • "Clinton directed his fire at the republican party"
 • "The government has come under attack"
 • "Don't give me any flak"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • attack
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • blast

9. Intenzív kritika

 • "Clinton a republikánus párt felé irányította a tüzet"
 • "A kormány támadás alá került"
 • "Ne adj nekem flakot"
szinonimája:
 • tűz,
 • támadás,
 • flak,
 • flack,
 • robbanás

verb

1. Start firing a weapon

  synonym:
 • open fire
 • ,
 • fire

1. Kezdje el lőni egy fegyvert

szinonimája:
 • nyitott tűz,
 • tűz

2. Cause to go off

 • "Fire a gun"
 • "Fire a bullet"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • discharge

2. Ok, hogy menjen el

 • "Fegyver lőni"
 • "Tűz egy golyót"
szinonimája:
 • tűz,
 • kisülés

3. Bake in a kiln so as to harden

 • "Fire pottery"
  synonym:
 • fire

3. Sütjük kemencében, hogy megkeményedjen

 • "Tűzfazekasság"
szinonimája:
 • tűz

4. Terminate the employment of

 • Discharge from an office or position
 • "The boss fired his secretary today"
 • "The company terminated 25% of its workers"
  synonym:
 • displace
 • ,
 • fire
 • ,
 • give notice
 • ,
 • can
 • ,
 • dismiss
 • ,
 • give the axe
 • ,
 • send away
 • ,
 • sack
 • ,
 • force out
 • ,
 • give the sack
 • ,
 • terminate

4. Megszünteti a

 • Mentesítés irodából vagy pozícióból
 • "A főnök ma kirúgta titkárát"
 • "A társaság munkavállalóinak 25% -át megszüntette"
szinonimája:
 • elmozdul,
 • tűz,
 • értesítést ad,
 • tud,
 • elbocsátás,
 • add meg a fejszét,
 • küld,
 • zsák,
 • ki,
 • add a zsákot,
 • megszünteti

5. Go off or discharge

 • "The gun fired"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • discharge
 • ,
 • go off

5. Menj le vagy ürítsd ki

 • "A fegyver lőtt"
szinonimája:
 • tűz,
 • kisülés,
 • menj ki

6. Drive out or away by or as if by fire

 • "The soldiers were fired"
 • "Surrender fires the cold skepticism"
  synonym:
 • fire

6. Ki vagy el tűzzel, vagy úgy, mintha tűz lenne

 • "A katonákat kirúgták"
 • "Az átadás kiégeti a hideg szkepticizmust"
szinonimája:
 • tűz

7. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

7. Hívja fel a ( érzelmeket, érzéseket és válaszokat )

 • "Felkeltő kár"
 • "Emelj fel egy mosolyt"
 • "Együttérzést vált ki"
szinonimája:
 • felébreszkedik,
 • kivált,
 • enkindle,
 • Kindle,
 • kiolt,
 • tűz,
 • emel,
 • provokál

8. Destroy by fire

 • "They burned the house and his diaries"
  synonym:
 • burn
 • ,
 • fire
 • ,
 • burn down

8. Pusztítson el tűzzel

 • "Megégették a házat és a naplóit"
szinonimája:
 • ég,
 • tűz,
 • leég

9. Provide with fuel

 • "Oil fires the furnace"
  synonym:
 • fuel
 • ,
 • fire

9. Biztosítson üzemanyagot

 • "Az olaj a kemencét tüzeli"
szinonimája:
 • üzemanyag,
 • tűz

Examples of using

The entire town was destroyed in a fire.
Az egész város elpusztult egy tűzvészben.
Throw another log on the fire, will you?
Dobj még egy farönköt a tűzre, légy szíves!
What's on fire?
Mi ég?