Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "finite" into Hungarian language

A "véges" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Finite

[Vége]
/faɪnaɪt/

adjective

1. Bounded or limited in magnitude or spatial or temporal extent

  synonym:
 • finite

1. Nagyságrendben vagy térbeli vagy időbeli kiterjedésben korlátozott vagy korlátozott

  szinonimája:
 • véges

2. Of verbs

 • Relating to forms of the verb that are limited in time by a tense and (usually) show agreement with number and person
  synonym:
 • finite

2. Igék

 • Az ige olyan formáira vonatkozóan, amelyeket időben korlátoznak egy feszült és ( általában ) megállapodást mutatnak a számmal és a személlyel
  szinonimája:
 • véges

Examples of using

Obviously, the theorem is true for finite sets.
Kétségtelen, hogy a tétel igaz minden véges halmazra.