Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fight" into Hungarian language

A "harc" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Fight

[Harc]
/faɪt/

noun

1. A hostile meeting of opposing military forces in the course of a war

 • "Grant won a decisive victory in the battle of chickamauga"
 • "He lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement"
  synonym:
 • battle
 • ,
 • conflict
 • ,
 • fight
 • ,
 • engagement

1. Az ellenkező katonai erők ellenséges találkozója a háború során

 • "Grant döntő győzelmet nyert a chickamauga csatában"
 • "Elvesztette a háborúval kapcsolatos romantikus ötleteit, amikor valódi elkötelezettségbe került"
  szinonimája:
 • csata
 • ,
 • konfliktus
 • ,
 • harc
 • ,
 • eljegyzés

2. The act of fighting

 • Any contest or struggle
 • "A fight broke out at the hockey game"
 • "There was fighting in the streets"
 • "The unhappy couple got into a terrible scrap"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • fighting
 • ,
 • combat
 • ,
 • scrap

2. Harc

 • Bármilyen verseny vagy küzdelem
 • "Harc tört ki a jégkorong-játékban"
 • "Harcok voltak az utcákon"
 • "A boldogtalan pár szörnyű hulladékba került"
  szinonimája:
 • harc
 • ,
 • harcok
 • ,
 • hulladék

3. An aggressive willingness to compete

 • "The team was full of fight"
  synonym:
 • competitiveness
 • ,
 • fight

3. Agresszív hajlandóság a versenyre

 • "A csapat tele volt harcgal"
  szinonimája:
 • versenyképesség
 • ,
 • harc

4. An intense verbal dispute

 • "A violent fight over the bill is expected in the senate"
  synonym:
 • fight

4. Intenzív verbális vita

 • "A szenátusban heves harc várható a törvényjavaslat felett"
  szinonimája:
 • harc

5. A boxing or wrestling match

 • "The fight was on television last night"
  synonym:
 • fight

5. Boksz- vagy birkózó mérkőzés

 • "A harc tegnap este a televízióban volt"
  szinonimája:
 • harc

verb

1. Be engaged in a fight

 • Carry on a fight
 • "The tribesmen fought each other"
 • "Siblings are always fighting"
 • "Militant groups are contending for control of the country"
  synonym:
 • contend
 • ,
 • fight
 • ,
 • struggle

1. Részt venni harcban

 • Folytasd a harcot
 • "A törzsek harcoltak egymással"
 • "A testvérek mindig harcolnak"
 • "A militáns csoportok az ország ellenőrzése érdekében állnak"
  szinonimája:
 • vitatkozni
 • ,
 • harc
 • ,
 • küzdelem

2. Fight against or resist strongly

 • "The senator said he would oppose the bill"
 • "Don't fight it!"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • oppose
 • ,
 • fight back
 • ,
 • fight down
 • ,
 • defend

2. Erősen harcolni vagy ellenállni

 • "A szenátor azt mondta, hogy ellenzi a törvényjavaslatot"
 • "Ne harcolj vele!"
  szinonimája:
 • harc
 • ,
 • ellen
 • ,
 • harcolj vissza
 • ,
 • harcolj le
 • ,
 • megvédeni

3. Make a strenuous or labored effort

 • "She struggled for years to survive without welfare"
 • "He fought for breath"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • struggle

3. Erőteljes vagy nehéz erőfeszítéseket tesz

 • "Évekig küzdött, hogy jólét nélkül túlélje"
 • "Lélegzetért harcolt"
  szinonimája:
 • harc
 • ,
 • küzdelem

4. Exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person

 • Be an advocate for
 • "The liberal party pushed for reforms"
 • "She is crusading for women's rights"
 • "The dean is pushing for his favorite candidate"
  synonym:
 • crusade
 • ,
 • fight
 • ,
 • press
 • ,
 • campaign
 • ,
 • push
 • ,
 • agitate

4. Folyamatosan, erőteljesen vagy zavartan gyakorolja magát, hogy véget érjen vagy keresztes hadjáratban vegyen részt egy bizonyos ok vagy személy miatt

 • Legyen támogatója
 • "A liberális párt reformokat szorgalmazott"
 • "Ő a nők jogaiért küzd"
 • "A dékán a kedvenc jelöltjét szorgalmazza"
  szinonimája:
 • keresztes hadjárat
 • ,
 • harc
 • ,
 • nyomja meg
 • ,
 • kampány
 • ,
 • nyomja
 • ,
 • agitál

Examples of using

I think I'm right, but I'm not going to fight about it.
Szerintem igazam van, de nem fogok harcolni ezért.
Tom and Mary had a pillow fight.
Tom és Mary párnacsatáztak.
I had a fight with my older brother yesterday.
Tegnap veszekedtem a bátyámmal.