Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fierce" into Hungarian language

A "heves" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Fierce

[Heves]
/fɪrs/

adjective

1. Marked by extreme and violent energy

 • "A ferocious beating"
 • "Fierce fighting"
 • "A furious battle"
  synonym:
 • ferocious
 • ,
 • fierce
 • ,
 • furious
 • ,
 • savage

1. Szélsőséges és erőszakos energia jellemzi

 • "Vad verés"
 • "Heves harcok"
 • "Dühös csata"
szinonimája:
 • vad,
 • heves,
 • dühös,
 • vad

2. Marked by extreme intensity of emotions or convictions

 • Inclined to react violently
 • Fervid
 • "Fierce loyalty"
 • "In a tearing rage"
 • "Vehement dislike"
 • "Violent passions"
  synonym:
 • fierce
 • ,
 • tearing
 • ,
 • vehement
 • ,
 • violent
 • ,
 • trigger-happy

2. Érzelmek vagy meggyőződések rendkívüli intenzitása jellemzi

 • Hajlandó hevesen reagálni
 • Fervid
 • "Heves hűség"
 • "Szakító dühben"
 • "Hevítés nem tetszik"
 • "Erőszakos szenvedélyek"
szinonimája:
 • heves,
 • könnyezés,
 • heves,
 • erőszakos,
 • trigger-boldog

3. Ruthless in competition

 • "Cutthroat competition"
 • "Bowelless readiness to take advantage"
  synonym:
 • cutthroat
 • ,
 • fierce
 • ,
 • bowelless

3. Könyörtelen verseny

 • "Torokverseny"
 • "Kihasználhatatlan készség kihasználni"
szinonimája:
 • torok,
 • heves,
 • Bowelless

4. Violently agitated and turbulent

 • "Boisterous winds and waves"
 • "The fierce thunders roar me their music"- ezra pound
 • "Rough weather"
 • "Rough seas"
  synonym:
 • boisterous
 • ,
 • fierce
 • ,
 • rough

4. Hevesen izgatott és viharos

 • "Fonott szél és hullámok"
 • "A heves mennydörgések ordítanak nekem a zenéjüket" - ezra pound
 • "Durva időjárás"
 • "Durva tengerek"
szinonimája:
 • fenséges,
 • heves,
 • durva

Examples of using

The allies defeated the evil empire in the fierce battle.
A szövetségesek ádáz küzdelemben legyőzték a gonosz birodalmat.
The competition has become fierce.
A verseny eldurvult.