Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fellow" into Hungarian language

A "társ" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Fellow

[Fellow]
/fɛloʊ/

noun

1. A boy or man

 • "That chap is your host"
 • "There's a fellow at the door"
 • "He's a likable cuss"
 • "He's a good bloke"
  synonym:
 • chap
 • ,
 • fellow
 • ,
 • feller
 • ,
 • fella
 • ,
 • lad
 • ,
 • gent
 • ,
 • blighter
 • ,
 • cuss
 • ,
 • bloke

1. Fiú vagy ember

 • "Az a fickó a házigazda"
 • "Van egy fickó az ajtóban"
 • "Ő tetszetős kakas"
 • "Jó bloke"
  szinonimája:
 • chap
 • ,
 • fickó
 • ,
 • Feller
 • ,
 • fiú
 • ,
 • szelíd
 • ,
 • hólyag
 • ,
 • cuss
 • ,
 • bloke

2. A friend who is frequently in the company of another

 • "Drinking companions"
 • "Comrades in arms"
  synonym:
 • companion
 • ,
 • comrade
 • ,
 • fellow
 • ,
 • familiar
 • ,
 • associate

2. Egy barát, aki gyakran egy másik társaságában van

 • "Ivó társak"
 • "Fegyveres elvtársak"
  szinonimája:
 • társ
 • ,
 • elvtárs
 • ,
 • fickó
 • ,
 • ismerős
 • ,
 • társult

3. A person who is member of one's class or profession

 • "The surgeon consulted his colleagues"
 • "He sent e-mail to his fellow hackers"
  synonym:
 • colleague
 • ,
 • confrere
 • ,
 • fellow

3. Az a személy, aki tagja az osztálynak vagy szakmának

 • "A sebész konzultált kollégáival"
 • "E-mailt küldött hackertársainak"
  szinonimája:
 • kolléga
 • ,
 • Confrere
 • ,
 • fickó

4. One of a pair

 • "He lost the mate to his shoe"
 • "One eye was blue but its fellow was brown"
  synonym:
 • mate
 • ,
 • fellow

4. Az egyik pár

 • "Elvesztette a társát a cipőjéhez"
 • "Az egyik szem kék volt, a fickó pedig barna"
  szinonimája:
 • társ
 • ,
 • fickó

5. A member of a learned society

 • "He was elected a fellow of the american physiological association"
  synonym:
 • fellow

5. Egy megtanult társadalom tagja

 • "Az amerikai élettani szövetség tagjává választották"
  szinonimája:
 • fickó

6. An informal form of address for a man

 • "Say, fellow, what are you doing?"
 • "Hey buster, what's up?"
  synonym:
 • fellow
 • ,
 • dude
 • ,
 • buster

6. Egy ember informális címformája

 • "Mondd, fickó, mit csinálsz?"
 • "Hé buster, mi a helyzet?"
  szinonimája:
 • fickó
 • ,
 • haver
 • ,
 • buster

7. A man who is the lover of a girl or young woman

 • "If i'd known he was her boyfriend i wouldn't have asked"
  synonym:
 • boyfriend
 • ,
 • fellow
 • ,
 • beau
 • ,
 • swain
 • ,
 • young man

7. Egy férfi, aki egy lány vagy fiatal nő szeretője

 • "Ha tudtam, hogy ő a barátja, nem kértem volna"
  szinonimája:
 • barát
 • ,
 • fickó
 • ,
 • Beau
 • ,
 • Swain
 • ,
 • fiatalember

Examples of using

He is a very forgetful fellow.
Ő egy szörnyen feledékeny fickó.