Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feeling" into Hungarian language

A "érzés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Feeling

[Érzés]
/filɪŋ/

noun

1. The experiencing of affective and emotional states

 • "She had a feeling of euphoria"
 • "He had terrible feelings of guilt"
 • "I disliked him and the feeling was mutual"
  synonym:
 • feeling

1. Az érzelmi és érzelmi állapotok megtapasztalása

 • "Eufória érzése volt"
 • "Szörnyű bűntudatot szenvedett"
 • "Nem tetszett neki, és az érzés kölcsönös volt"
  szinonimája:
 • érzés

2. A vague idea in which some confidence is placed

 • "His impression of her was favorable"
 • "What are your feelings about the crisis?"
 • "It strengthened my belief in his sincerity"
 • "I had a feeling that she was lying"
  synonym:
 • impression
 • ,
 • feeling
 • ,
 • belief
 • ,
 • notion
 • ,
 • opinion

2. Egy homályos ötlet, amelybe bizonyos bizalom kerül

 • "Kedvező volt a benyomása róla"
 • "Mi az érzéseid a válsággal kapcsolatban?"
 • "Ez megerősítette az őszinteségbe vetett hitem"
 • "Úgy éreztem, hogy hazudik"
  szinonimája:
 • benyomás
 • ,
 • érzés
 • ,
 • hit
 • ,
 • fogalom
 • ,
 • vélemény

3. The general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people

 • "The feel of the city excited him"
 • "A clergyman improved the tone of the meeting"
 • "It had the smell of treason"
  synonym:
 • spirit
 • ,
 • tone
 • ,
 • feel
 • ,
 • feeling
 • ,
 • flavor
 • ,
 • flavour
 • ,
 • look
 • ,
 • smell

3. Egy hely vagy helyzet általános légköre és annak az emberekre gyakorolt hatása

 • "A város érzése izgatotta őt"
 • "Egy pap javította a találkozó hangját"
 • "Árulás szaga volt"
  szinonimája:
 • szellem
 • ,
 • hang
 • ,
 • érzés
 • ,
 • íz
 • ,
 • néz ki
 • ,
 • szaga

4. A physical sensation that you experience

 • "He had a queasy feeling"
 • "I had a strange feeling in my leg"
 • "He lost all feeling in his arm"
  synonym:
 • feeling

4. Fizikai érzés, amelyet megtapasztal

 • "Nyugodt érzése volt"
 • "Furcsa érzésem volt a lábamban"
 • "Elvesztette minden érzését a karjában"
  szinonimája:
 • érzés

5. The sensation produced by pressure receptors in the skin

 • "She likes the touch of silk on her skin"
 • "The surface had a greasy feeling"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • touch sensation
 • ,
 • tactual sensation
 • ,
 • tactile sensation
 • ,
 • feeling

5. A bőrben lévő nyomásreceptorok által keltett érzés

 • "Szereti a selyem érintését a bőrén"
 • "A felület zsíros érzés volt"
  szinonimája:
 • érintés
 • ,
 • érintés érzés
 • ,
 • tapintatos érzés
 • ,
 • tapintható érzés
 • ,
 • érzés

6. An intuitive understanding of something

 • "He had a great feeling for music"
  synonym:
 • feeling
 • ,
 • intuitive feeling

6. Valami intuitív megértése

 • "Nagyszerű zenei érzése volt"
  szinonimája:
 • érzés
 • ,
 • intuitív érzés

Examples of using

He's feeling well.
Jónak érzi magát.
I'm feeling the baby move.
Érzem a baba mozgását.
He stayed in bed because he wasn't feeling well.
Ágyban maradt, mert nem érezte jól magát.