Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "external" into Hungarian language

A "külső" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

External

[Külső]
/ɪkstərnəl/

noun

1. Outward features

 • "He enjoyed the solemn externals of religion"
  synonym:
 • external

1. Kifelé mutató funkciók

 • "Élvezte a vallás ünnepélyes külsejét"
szinonimája:
 • külső

adjective

1. Happening or arising or located outside or beyond some limits or especially surface

 • "The external auditory canal"
 • "External pressures"
  synonym:
 • external

1. Történik, keletkezik, vagy valamilyen határon vagy különösen a felszínen kívül vagy kívül található

 • "A külső hallócsatorna"
 • "Külső nyomás"
szinonimája:
 • külső

2. Coming from the outside

 • "Extraneous light in the camera spoiled the photograph"
 • "Relying upon an extraneous income"
 • "Disdaining outside pressure groups"
  synonym:
 • external
 • ,
 • extraneous
 • ,
 • outside

2. Kívülről jön

 • "A kamera idegen fénye elrontotta a fényképet"
 • "Idegen jövedelemre támaszkodva"
 • "Megtagadva a külső nyomáscsoportokat"
szinonimája:
 • külső,
 • idegen,
 • kívül

3. From or between other countries

 • "External commerce"
 • "International trade"
 • "Developing nations need outside help"
  synonym:
 • external
 • ,
 • international
 • ,
 • outside(a)

3. Más országokból vagy azok között

 • "Külső kereskedelem"
 • "Nemzetközi kereskedelem"
 • "A fejlődő nemzeteknek külső segítségre van szükségük"
szinonimája:
 • külső,
 • nemzetközi,
 • kívül ( a )

4. Purely outward or superficial

 • "External composure"
 • "An external concern for reputation"- a.r.gurney,jr.
  synonym:
 • external

4. Tisztán kifelé vagy felületesen

 • "Külső megnyilvánulás"
 • "A hírnév külső aggodalma" - a.r.gurney, jr.
szinonimája:
 • külső