Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "express" into Hungarian language

Az "expressz" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Express

[Expressz]
/ɪksprɛs/

noun

1. Mail that is distributed by a rapid and efficient system

  synonym:
 • express
 • ,
 • express mail

1. Gyors és hatékony rendszer által terjesztett levelek

szinonimája:
 • kifejezett,
 • expressz levél

2. Public transport consisting of a fast train or bus that makes only a few scheduled stops

 • "He caught the express to new york"
  synonym:
 • express
 • ,
 • limited

2. Tömegközlekedés gyorsvasútból vagy buszból áll, amely csak néhány menetrend szerinti megállást tesz lehetővé

 • "Elkapta az expressz new yorkba"
szinonimája:
 • kifejezett,
 • korlátozott

3. Rapid transport of goods

  synonym:
 • express
 • ,
 • expressage

3. Gyors áruszállítás

szinonimája:
 • kifejezett,
 • expresszage

verb

1. Give expression to

 • "She showed her disappointment"
  synonym:
 • express
 • ,
 • show
 • ,
 • evince

1. Kifejezzék

 • "Megmutatta csalódását"
szinonimája:
 • kifejezett,
 • show,
 • evince

2. Articulate

 • Either verbally or with a cry, shout, or noise
 • "She expressed her anger"
 • "He uttered a curse"
  synonym:
 • express
 • ,
 • verbalize
 • ,
 • verbalise
 • ,
 • utter
 • ,
 • give tongue to

2. Artikulált

 • Akár szóban, akár sírással, kiáltással vagy zajjal
 • "Dühét fejezte ki"
 • "Átkot mondott"
szinonimája:
 • kifejezett,
 • verbalize,
 • verbalise,
 • teljes,
 • adj nyelvet

3. Serve as a means for expressing something

 • "The painting of mary carries motherly love"
 • "His voice carried a lot of anger"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • convey
 • ,
 • express

3. Eszközként szolgál valami kifejezéséhez

 • "Mária festménye anyai szeretettel jár"
 • "A hangja sok haragot hordott"
szinonimája:
 • hord,
 • közvetít,
 • kifejezett

4. Indicate through a symbol, formula, etc.

 • "Can you express this distance in kilometers?"
  synonym:
 • express
 • ,
 • state

4. Jelölje meg egy szimbólum, képlet stb. segítségével.

 • "- meg tudja fejezni ezt a távolságot kilométerben?"
szinonimája:
 • kifejezett,
 • állam

5. Manifest the effects of (a gene or genetic trait)

 • "Many of the laboratory animals express the trait"
  synonym:
 • express

5. Nyilvánosságra hozza a ( gén vagy genetikai tulajdonság ) hatásait

 • "Sok laboratóriumi állat kifejezi a tulajdonságot"
szinonimája:
 • kifejezett

6. Obtain from a substance, as by mechanical action

 • "Italians express coffee rather than filter it"
  synonym:
 • press out
 • ,
 • express
 • ,
 • extract

6. Anyagból nyerhető, mint mechanikai hatás

 • "Az olaszok inkább kávét fejeznek ki, mint szűrik"
szinonimája:
 • nyomja ki,
 • kifejezett,
 • kivonat

7. Send by rapid transport or special messenger service

 • "She expressed the letter to florida"
  synonym:
 • express

7. Gyors szállítással vagy speciális üzenetküldő szolgáltatással történő küldés

 • "Megjelent a levelet floridának"
szinonimája:
 • kifejezett

adjective

1. Not tacit or implied

 • "Her express wish"
  synonym:
 • express

1. Nem hallgatólagos vagy hallgatólagos

 • "Kifejezett kívánsága"
szinonimája:
 • kifejezett

2. Without unnecessary stops

 • "An express train"
 • "An express shipment"
  synonym:
 • express

2. Felesleges megállások nélkül

 • "Expressz vonat"
 • "Expressz szállítás"
szinonimája:
 • kifejezett

adverb

1. By express

 • "Please send the letter express"
  synonym:
 • express

1. Kifejezéssel

 • "Kérjük, küldje el a levél kifejezését"
szinonimája:
 • kifejezett

Examples of using

I don't know how to express my thanks.
Nem tudom, hogyan fejezzem ki a köszönetemet.