Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Exempt magyar nyelvre

EnglishHungarian

Exempt

/ɪgzɛmpt/

verb

1. Grant relief or an exemption from a rule or requirement to

 • "She exempted me from the exam"
  synonym:
 • exempt
 • ,
 • relieve
 • ,
 • free

1. Mentességet vagy mentességet ad a következő szabályok vagy követelmények alól:

 • "Mentesített engem a vizsga alól"
szinonimája:
 • mentesül,
 • enyhít,
 • ingyenes

2. Grant exemption or release to

 • "Please excuse me from this class"
  synonym:
 • excuse
 • ,
 • relieve
 • ,
 • let off
 • ,
 • exempt

2. Mentességet vagy mentességet ad

 • "Kérem, bocsásson meg ebből az osztályból"
szinonimája:
 • mentség,
 • enyhít,
 • engedd el,
 • mentesül

adjective

1. (of persons) freed from or not subject to an obligation or liability (as e.g. taxes) to which others or other things are subject

 • "A beauty somehow exempt from the aging process"
 • "Exempt from jury duty"
 • "Only the very poorest citizens should be exempt from income taxes"
  synonym:
 • exempt

1. ( olyan személyek ), akik mentesülnek vagy nem tartoznak kötelezettség vagy kötelezettség alá ( mint pl. adók ) amelyekre mások vagy más dolgok vonatkoznak

 • "Egy szépség, amely valamilyen módon mentesül az öregedési folyamat alól"
 • "Mentességet élvez a zsűri kötelessége alól"
 • "Csak a legszegényebb állampolgárokat szabad mentesíteni a jövedelemadó alól"
szinonimája:
 • mentesül

2. (of goods or funds) not subject to taxation

 • "The funds of nonprofit organizations are nontaxable"
 • "Income exempt from taxation"
  synonym:
 • nontaxable
 • ,
 • exempt

2. ( áruk vagy alapok ) nem adóköteles

 • "A nonprofit szervezetek alapjai nem adóztathatók"
 • "Adómentes jövedelem"
szinonimája:
 • nem adóztatható,
 • mentesül