Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "excite" into Hungarian language

Az "izgalmas" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Excite

[Izgalom]
/ɪksaɪt/

verb

1. Arouse or elicit a feeling

  synonym:
 • excite

1. Érzetet kelteni vagy kiváltani

  szinonimája:
 • izgat

2. Act as a stimulant

 • "The book stimulated her imagination"
 • "This play stimulates"
  synonym:
 • stimulate
 • ,
 • excite

2. Stimulánsként működik

 • "A könyv ösztönözte a képzeletét"
 • "Ez a játék serkenti"
  szinonimája:
 • stimulálja
 • ,
 • izgat

3. Stir feelings in

 • "Stimulate my appetite"
 • "Excite the audience"
 • "Stir emotions"
  synonym:
 • stimulate
 • ,
 • excite
 • ,
 • stir

3. Keverje meg az érzéseket

 • "Ösztönözze az étvágyomat"
 • "Izgassa meg a közönséget"
 • "Keverje össze az érzelmeket"
  szinonimája:
 • stimulálja
 • ,
 • izgat
 • ,
 • keverjük

4. Cause to be agitated, excited, or roused

 • "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
  synonym:
 • agitate
 • ,
 • rouse
 • ,
 • turn on
 • ,
 • charge
 • ,
 • commove
 • ,
 • excite
 • ,
 • charge up

4. Izgatottságot, izgatottságot vagy felkelést okozhat

 • "A felszólaló gyulladásos megjegyzéseivel vádolta a tömeget"
  szinonimája:
 • agitál
 • ,
 • rouse
 • ,
 • bekapcsol
 • ,
 • díj
 • ,
 • commove
 • ,
 • izgat
 • ,
 • feltölteni

5. Stimulate sexually

 • "This movie usually arouses the male audience"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • sex
 • ,
 • excite
 • ,
 • turn on
 • ,
 • wind up

5. Stimulálja a szexuálisan

 • "Ez a film általában felébreszti a férfi közönséget"
  szinonimája:
 • felébreszkedik
 • ,
 • szex
 • ,
 • izgat
 • ,
 • bekapcsol
 • ,
 • felszámol

6. Stir the feelings, emotions, or peace of

 • "These stories shook the community"
 • "The civil war shook the country"
  synonym:
 • stimulate
 • ,
 • shake
 • ,
 • shake up
 • ,
 • excite
 • ,
 • stir

6. Keverje meg az érzéseket, érzelmeket vagy a békét

 • "Ezek a történetek megrázta a közösséget"
 • "A polgárháború megrázta az országot"
  szinonimája:
 • stimulálja
 • ,
 • rázza
 • ,
 • rázd fel
 • ,
 • izgat
 • ,
 • keverjük

7. Raise to a higher energy level

 • "Excite the atoms"
  synonym:
 • excite
 • ,
 • energize
 • ,
 • energise

7. Emelje magasabb energiaszintre

 • "Izgassa meg az atomokat"
  szinonimája:
 • izgat
 • ,
 • energiáz
 • ,
 • energiája

8. Produce a magnetic field in

 • "Excite the neurons"
  synonym:
 • excite

8. Mágneses teret hoz létre

 • "Izgassa meg az idegsejteket"
  szinonimája:
 • izgat