Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Equal magyar nyelvre

EnglishHungarian

Equal

/ikwəl/

noun

1. A person who is of equal standing with another in a group

  synonym:
 • peer
 • ,
 • equal
 • ,
 • match
 • ,
 • compeer

1. Olyan személy, aki egyenlő helyzetben van egy csoport másik tagjával

szinonimája:
 • peer,
 • egyenlő,
 • mérkőzés,
 • Compeer

verb

1. Be identical or equivalent to

 • "One dollar equals 1,000 rubles these days!"
  synonym:
 • equal
 • ,
 • be

1. Azonosak vagy egyenértékűek

 • "Egy dollár manapság 1000 rubelt jelent!"
szinonimája:
 • egyenlő,
 • lenni

2. Be equal to in quality or ability

 • "Nothing can rival cotton for durability"
 • "Your performance doesn't even touch that of your colleagues"
 • "Her persistence and ambition only matches that of her parents"
  synonym:
 • equal
 • ,
 • touch
 • ,
 • rival
 • ,
 • match

2. Minőségben vagy képességben egyenlőnek kell lennie

 • "Semmi nem versenyezhet a gyapotnak a tartósság érdekében"
 • "Teljesítménye még a kollégáit sem érinti"
 • "Tartóssága és ambíciója csak megegyezik a szüleivel"
szinonimája:
 • egyenlő,
 • érintés,
 • rivális,
 • mérkőzés

3. Make equal, uniform, corresponding, or matching

 • "Let's equalize the duties among all employees in this office"
 • "The company matched the discount policy of its competitors"
  synonym:
 • equal
 • ,
 • match
 • ,
 • equalize
 • ,
 • equalise
 • ,
 • equate

3. Egyenlő, egységes, megfelelő vagy megfelelő

 • "Kiegyenlítsük a feladatokat az iroda összes alkalmazottja között"
 • "A társaság megegyezett a versenytársak diszkontpolitikájával"
szinonimája:
 • egyenlő,
 • mérkőzés,
 • kiegyenlít,
 • kiegyenlít,
 • egyenlít

adjective

1. Having the same quantity, value, or measure as another

 • "On equal terms"
 • "All men are equal before the law"
  synonym:
 • equal

1. Ugyanolyan mennyiséggel, értékkel vagy méréssel rendelkezik, mint egy másik

 • "Egyenlő feltételekkel"
 • "Minden ember egyenlő a törvény előtt"
szinonimája:
 • egyenlő

2. Having the requisite qualities or resources to meet a task

 • "She had adequate training"
 • "Her training was adequate"
 • "She was adequate to the job"
 • "He was equal to the task"
  synonym:
 • adequate
 • ,
 • equal

2. Rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges tulajdonságokkal vagy erőforrásokkal

 • "Megfelelő képzettséggel rendelkezik"
 • "Képzése megfelelő volt"
 • "Megfelelő volt a munkához"
 • "Egyenlő volt a feladattal"
szinonimája:
 • megfelelő,
 • egyenlő

Examples of using

All animals are equal.
Minden állat egyenlő.
Cutting a cake into equal pieces is rather difficult.
Egyenlő részekre vágni egy tortát elég nehéz.
We are equal in the eyes of the law.
A törvény előtt egyenlőek vagyunk,