Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "empty" into Hungarian language

Az "üres" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Empty

[Üres]
/ɛmpti/

noun

1. A container that has been emptied

 • "Return all empties to the store"
  synonym:
 • empty

1. Kiürített tartály

 • "Az összes ürítés visszaadása a boltba"
szinonimája:
 • üres

verb

1. Make void or empty of contents

 • "Empty the box"
 • "The alarm emptied the building"
  synonym:
 • empty

1. Érvénytelen vagy üres tartalom

 • "Üres a doboz"
 • "A riasztó kiürítette az épületet"
szinonimája:
 • üres

2. Become empty or void of its content

 • "The room emptied"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • discharge

2. Üres vagy érvénytelen lesz tartalma

 • "A szoba kiürült"
szinonimája:
 • üres,
 • kisülés

3. Leave behind empty

 • Move out of
 • "You must vacate your office by tonight"
  synonym:
 • vacate
 • ,
 • empty
 • ,
 • abandon

3. Hagyja üresen

 • Kifelé
 • "Ma este el kell hagynia irodáját"
szinonimája:
 • szabaddá,
 • üres,
 • elhagy

4. Remove

 • "Empty the water"
  synonym:
 • empty

4. Eltávolít

 • "Üres a víz"
szinonimája:
 • üres

5. Excrete or discharge from the body

  synonym:
 • evacuate
 • ,
 • void
 • ,
 • empty

5. Ürítse ki vagy ürítse ki a testet

szinonimája:
 • evakuálódik,
 • semmis,
 • üres

adjective

1. Holding or containing nothing

 • "An empty glass"
 • "An empty room"
 • "Full of empty seats"
 • "Empty hours"
  synonym:
 • empty

1. Semmit sem tarthat vagy tartalmazhat

 • "Egy üres üveg"
 • "Egy üres szoba"
 • "Tele üres helyekkel"
 • "Üres órák"
szinonimája:
 • üres

2. Devoid of significance or point

 • "Empty promises"
 • "A hollow victory"
 • "Vacuous comments"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • hollow
 • ,
 • vacuous

2. Nincs jelentősége vagy pontja

 • "Üres ígéretek"
 • "Üreges győzelem"
 • "Homályos megjegyzések"
szinonimája:
 • üres,
 • üreges,
 • üres

3. Needing nourishment

 • "After skipped lunch the men were empty by suppertime"
 • "Empty-bellied children"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • empty-bellied

3. Táplálékra van szükség

 • "Kihagyott ebéd után a férfiak szuper időben üresek voltak"
 • "Üres hasú gyermekek"
szinonimája:
 • üres,
 • üres hasú

4. Emptied of emotion

 • "After the violent argument he felt empty"
  synonym:
 • empty

4. Kiürült az érzelem

 • "Az erőszakos érv után üresnek érezte magát"
szinonimája:
 • üres

Examples of using

The restaurant was almost empty.
Az étterem csaknem üres volt.
He was playing football with an empty can.
Focizott egy üres dobozzal.
Why is my bag empty?
Miért üres a pénztárcám?