Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emphasis" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „kiemelés“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Emphasis

[Hangsúly]
/ɛmfəsəs/

noun

1. Special importance or significance

 • "The red light gave the central figure increased emphasis"
 • "The room was decorated in shades of grey with distinctive red accents"
  synonym:
 • emphasis
 • ,
 • accent

1. Különleges fontosság vagy jelentőség

 • "„a piros lámpa nagyobb hangsúlyt adott a központi figurának“"
 • "„a szobát szürke árnyalatokkal díszítették, jellegzetes piros díszítéssel“"
  szinonimája:
 • hangsúly
 • ,
 • ékezet

2. Intensity or forcefulness of expression

 • "The vehemence of his denial"
 • "His emphasis on civil rights"
  synonym:
 • vehemence
 • ,
 • emphasis

2. A kifejezés intenzitása vagy ereje

 • "„tagadásának hevessége“"
 • "„hangsúlya az állampolgári jogokra“"
  szinonimája:
 • hevesség
 • ,
 • hangsúly

3. Special and significant stress by means of position or repetition e.g.

  synonym:
 • emphasis

3. Különleges és jelentős stressz pozíció vagy ismétlés útján pl.

  szinonimája:
 • hangsúly

4. The relative prominence of a syllable or musical note (especially with regard to stress or pitch)

 • "He put the stress on the wrong syllable"
  synonym:
 • stress
 • ,
 • emphasis
 • ,
 • accent

4. Egy szótag vagy zenei hang relatív kiemelkedése (különösen a hangsúly vagy a hangmagasság tekintetében)

 • "„rossz szótagra tette a hangsúlyt“"
  szinonimája:
 • stressz
 • ,
 • hangsúly
 • ,
 • ékezet