Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elementary" into Hungarian language

Az "elemi" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Elementary

[Elemi]
/ɛləmɛntri/

adjective

1. Easy and not involved or complicated

 • "An elementary problem in statistics"
 • "Elementary, my dear watson"
 • "A simple game"
 • "Found an uncomplicated solution to the problem"
  synonym:
 • elementary
 • ,
 • simple
 • ,
 • uncomplicated
 • ,
 • unproblematic

1. Könnyű és nem vesz részt, vagy bonyolult

 • "Alapvető probléma a statisztikákban"
 • "Elemi, kedves watson"
 • "Egy egyszerű játék"
 • "Kizárólagos megoldást talált a problémára"
  szinonimája:
 • elemi
 • ,
 • egyszerű
 • ,
 • bonyolult
 • ,
 • problémamentes

2. Of or pertaining to or characteristic of elementary school or elementary education

 • "The elementary grades"
 • "Elementary teachers"
  synonym:
 • elementary

2. Az általános iskola vagy az általános iskola jellemzője vagy jellemzője

 • "Az általános osztályok"
 • "Alapfokú tanárok"
  szinonimája:
 • elemi

3. Of or being the essential or basic part

 • "An elementary need for love and nurturing"
  synonym:
 • elementary
 • ,
 • elemental
 • ,
 • primary

3. Vagy alapvető vagy alapvető része

 • "A szeretet és az ápolás alapvető szükséglete"
  szinonimája:
 • elemi
 • ,
 • elsődleges