Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "efficient" into Hungarian language

A "hatékony" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Efficient

[Hatékony]
/ɪfɪʃənt/

adjective

1. Being effective without wasting time or effort or expense

 • "An efficient production manager"
 • "Efficient engines save gas"
  synonym:
 • efficient

1. Hatékony idő, erőfeszítés vagy költség pazarlás nélkül

 • "Hatékony termelési menedzser"
 • "A hatékony motorok megtakarítják a gázt"
  szinonimája:
 • hatékony

2. Able to accomplish a purpose

 • Functioning effectively
 • "People who will do nothing unless they get something out of it for themselves are often highly effective persons..."-g.b.shaw
 • "Effective personnel"
 • "An efficient secretary"
 • "The efficient cause of the revolution"
  synonym:
 • effective
 • ,
 • efficient

2. Képes elérni egy célt

 • Hatékonyan működik
 • "Az emberek, akik semmit sem fognak tenni, hacsak nem kapnak belőle valamit maguknak, gyakran nagyon hatékony személyek ..." - g.b.shaw
 • "Hatékony személyzet"
 • "Hatékony titkár"
 • "A forradalom hatékony oka"
  szinonimája:
 • hatékony