Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Economic magyar nyelvre

EnglishHungarian

Economic

/ɛkənɑmɪk/

adjective

1. Of or relating to an economy, the system of production and management of material wealth

 • "Economic growth"
 • "Aspects of social, political, and economical life"
  synonym:
 • economic
 • ,
 • economical

1. Gazdaságra vagy azzal kapcsolatban, az anyagi vagyon előállítási és kezelési rendszere

 • "Gazdasági növekedés"
 • "A társadalmi, politikai és gazdasági élet szempontjai"
  szinonimája:
 • gazdasági
 • ,
 • gazdaságos

2. Of or relating to the science of economics

 • "Economic theory"
  synonym:
 • economic

2. A közgazdaságtan tudományával vagy azzal kapcsolatban

 • "Gazdasági elmélet"
  szinonimája:
 • gazdasági

3. Using the minimum of time or resources necessary for effectiveness

 • "An economic use of home heating oil"
 • "A modern economical heating system"
 • "An economical use of her time"
  synonym:
 • economic
 • ,
 • economical

3. A hatékonysághoz szükséges minimális idő vagy erőforrások felhasználásával

 • "Otthoni fűtőolaj gazdasági felhasználása"
 • "Modern gazdaságos fűtési rendszer"
 • "Ideje gazdasági felhasználása"
  szinonimája:
 • gazdasági
 • ,
 • gazdaságos

4. Concerned with worldly necessities of life (especially money)

 • "He wrote the book primarily for economic reasons"
 • "Gave up the large house for economic reasons"
 • "In economic terms they are very privileged"
  synonym:
 • economic

4. Az élet világi szükségleteivel foglalkozik ( különösen a pénz )

 • "Elsősorban gazdasági okokból írta a könyvet"
 • "Gazdasági okokból adta fel a nagy házat"
 • "Gazdasági szempontból nagyon kiváltságosak"
  szinonimája:
 • gazdasági

5. Financially rewarding

 • "It was no longer economic to keep the factory open"
 • "Have to keep prices high enough to make it economic to continue the service"
  synonym:
 • economic

5. Pénzügyi jutalmazás

 • "Már nem volt gazdasági a gyár nyitva tartása"
 • "Az árakat elég magasnak kell tartania ahhoz, hogy gazdasági szempontból folytathassa a szolgáltatást"
  szinonimája:
 • gazdasági

Examples of using

The economic of Japan grew up widely.
Japán gazdasága nagy mértékben erősödött.
More money for education will spur economic growth.
A közoktatásra költött, több pénz serkenti majd a gazdasági növekedést.