Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dog" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „kutya“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Dog

[Kutya]
/dɔg/

noun

1. A member of the genus canis (probably descended from the common wolf) that has been domesticated by man since prehistoric times

 • Occurs in many breeds
 • "The dog barked all night"
  synonym:
 • dog
 • ,
 • domestic dog
 • ,
 • Canis familiaris

1. A canis nemzetség tagja (valószínűleg a közönséges farkas leszármazottja), amelyet az ember a történelem előtti idők óta háziasított

 • Számos fajtában előfordul
 • "„a kutya egész éjjel ugatott“"
  szinonimája:
 • kutyus
 • ,
 • házi kutya
 • ,
 • Canis familiaris

2. A dull unattractive unpleasant girl or woman

 • "She got a reputation as a frump"
 • "She's a real dog"
  synonym:
 • frump
 • ,
 • dog

2. Egy unalmas, nem vonzó kellemetlen lány vagy nő

 • "„csúnya hírnévre tett szert“"
 • "Ő egy igazi kutya“"
  szinonimája:
 • frump
 • ,
 • kutyus

3. Informal term for a man

 • "You lucky dog"
  synonym:
 • dog

3. Informális kifejezés egy férfira

 • "„te szerencsés kutya“"
  szinonimája:
 • kutyus

4. Someone who is morally reprehensible

 • "You dirty dog"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • dog
 • ,
 • hound
 • ,
 • heel

4. Valaki, aki erkölcsileg elítélendő

 • "„te piszkos kutya“"
  szinonimája:
 • cad
 • ,
 • határoló
 • ,
 • feketegárda
 • ,
 • kutyus
 • ,
 • kopó
 • ,
 • sarok

5. A smooth-textured sausage of minced beef or pork usually smoked

 • Often served on a bread roll
  synonym:
 • frank
 • ,
 • frankfurter
 • ,
 • hotdog
 • ,
 • hot dog
 • ,
 • dog
 • ,
 • wiener
 • ,
 • wienerwurst
 • ,
 • weenie

5. Általában füstölt, sima szerkezetű, darált marha- vagy sertéskolbász

 • Gyakran zsemlét tálalnak
  szinonimája:
 • frankó
 • ,
 • frankfurter
 • ,
 • hotdog
 • ,
 • hot dog
 • ,
 • kutyus
 • ,
 • wiener
 • ,
 • wienerwurst
 • ,
 • weenie

6. A hinged catch that fits into a notch of a ratchet to move a wheel forward or prevent it from moving backward

  synonym:
 • pawl
 • ,
 • detent
 • ,
 • click
 • ,
 • dog

6. Csuklós retesz, amely egy racsnis bevágásába illeszkedik, hogy a kereket előre mozgassa vagy megakadályozza, hogy hátrafelé mozogjon

  szinonimája:
 • zálog
 • ,
 • visszatartás
 • ,
 • kattints
 • ,
 • kutyus

7. Metal supports for logs in a fireplace

 • "The andirons were too hot to touch"
  synonym:
 • andiron
 • ,
 • firedog
 • ,
 • dog
 • ,
 • dog-iron

7. Fémtartók kandallóban lévő rönkökhöz

 • "„az andironok túl melegek voltak ahhoz, hogy megérintsék“"
  szinonimája:
 • andiron
 • ,
 • firedog
 • ,
 • kutyus
 • ,
 • kutyavas

verb

1. Go after with the intent to catch

 • "The policeman chased the mugger down the alley"
 • "The dog chased the rabbit"
  synonym:
 • chase
 • ,
 • chase after
 • ,
 • trail
 • ,
 • tail
 • ,
 • tag
 • ,
 • give chase
 • ,
 • dog
 • ,
 • go after
 • ,
 • track

1. Menj utána azzal a szándékkal, hogy elkapd

 • "„a rendőr üldözte a rablót a sikátorban“"
 • "„a kutya üldözte a nyulat“"
  szinonimája:
 • üldöz
 • ,
 • üldözés utána
 • ,
 • nyomvonal
 • ,
 • farok
 • ,
 • címke
 • ,
 • üldözni
 • ,
 • kutyus
 • ,
 • menj utána

Examples of using

Why is there a dog in our house?
Miért van egy kutya a házunkban?
The dog is sleeping.
A kutya alszik.
Have you got a dog?
Van kutyád?