Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "diversion" into Hungarian language

A "elterelés" szó fordítási jelentése és meghatározása a magyar nyelvre

EnglishHungarian

Diversion

[eltérítés]
/daɪvərʒən/

noun

1. An activity that diverts or amuses or stimulates

 • "Scuba diving is provided as a diversion for tourists"
 • "For recreation he wrote poetry and solved crossword puzzles"
 • "Drug abuse is often regarded as a form of recreation"
  synonym:
 • diversion
 • ,
 • recreation

1. Olyan tevékenység, amely eltérít vagy szórakoztat vagy stimulál

 • "A búvárkodást a turisták eltereléseként biztosítják"
 • "Rekreáció céljából verset írt és keresztrejtvényeket oldott meg"
 • "A kábítószer-visszaélést gyakran a kikapcsolódás egyik formájának tekintik"
  szinonimája:
 • elterelés
 • ,
 • kikapcsolódás

2. A turning aside (of your course or attention or concern)

 • "A diversion from the main highway"
 • "A digression into irrelevant details"
 • "A deflection from his goal"
  synonym:
 • diversion
 • ,
 • deviation
 • ,
 • digression
 • ,
 • deflection
 • ,
 • deflexion
 • ,
 • divagation

2. A tanfolyam, a figyelem vagy az aggodalom ( félrefordítása

 • "Eltérés a fő autópályáról"
 • "Eltérés irreleváns részletekre"
 • "Eltérés a céljától"
  szinonimája:
 • elterelés
 • ,
 • eltérés
 • ,
 • digresszió
 • ,
 • alakváltozás
 • ,
 • deflexió
 • ,
 • szétválás

3. An attack calculated to draw enemy defense away from the point of the principal attack

  synonym:
 • diversion
 • ,
 • diversionary attack

3. Egy támadás, amelynek célja az ellenség védelmének elvonása a fő támadás pontjától

  szinonimája:
 • elterelés
 • ,
 • eltérítő támadás