Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distinction" into Hungarian language

A "megkülönböztetés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Distinction

[Megkülönböztetés]
/dɪstɪŋkʃən/

noun

1. A discrimination between things as different and distinct

 • "It is necessary to make a distinction between love and infatuation"
  synonym:
 • differentiation
 • ,
 • distinction

1. Megkülönböztetés a különféle és különálló dolgok között

 • "Meg kell különböztetni a szeretet és a lelkesedés között"
  szinonimája:
 • differenciálás
 • ,
 • megkülönböztetés

2. High status importance owing to marked superiority

 • "A scholar of great eminence"
  synonym:
 • eminence
 • ,
 • distinction
 • ,
 • preeminence
 • ,
 • note

2. Magas státus fontossága a jelentős fölény miatt

 • "Nagyszerű tudós"
  szinonimája:
 • kiemelkedés
 • ,
 • megkülönböztetés
 • ,
 • preeminencia
 • ,
 • jegyzet

3. A distinguishing quality

 • "It has the distinction of being the cheapest restaurant in town"
  synonym:
 • distinction

3. Megkülönböztető minőség

 • "Megkülönböztetése szerint a város legolcsóbb étterme"
  szinonimája:
 • megkülönböztetés

4. A distinguishing difference

 • "He learned the distinction between gold and lead"
  synonym:
 • distinction

4. Megkülönböztető különbség

 • "Megtanulta a különbséget az arany és az ólom között"
  szinonimája:
 • megkülönböztetés

Examples of using

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
Továbbá ne legyen semmiféle megkülönböztetés annak az országnak vagy területnek a politikai, igazságszolgáltatási vagy nemzetközi státusa alapján, amelyhez az adott személy tartozik, tekintet nélkül arra, hogy az független, gyámság alatt áll, nincs önigazgatása, vagy szuverenitása bármely módon korlátozott.