Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dispersion" into Hungarian language

A "diszperzió" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Dispersion

[diszperzió]
/dɪspərʒən/

noun

1. Spreading widely or driving off

  synonym:
 • dispersion
 • ,
 • scattering

1. Széles körben elterjed vagy elindul

  szinonimája:
 • diszperzió
 • ,
 • szóródás

2. The spatial or geographic property of being scattered about over a range, area, or volume

 • "Worldwide in distribution"
 • "The distribution of nerve fibers"
 • "In complementary distribution"
  synonym:
 • distribution
 • ,
 • dispersion

2. Egy tartományra, területre vagy térfogatra szétszórt térbeli vagy földrajzi tulajdonsága

 • "Disztribúció világszerte"
 • "Idegrostok eloszlása"
 • "Kiegészítő eloszlásban"
  szinonimája:
 • eloszlás
 • ,
 • diszperzió

3. The act of dispersing or diffusing something

 • "The dispersion of the troops"
 • "The diffusion of knowledge"
  synonym:
 • dispersion
 • ,
 • dispersal
 • ,
 • dissemination
 • ,
 • diffusion

3. Valami szétszórása vagy terjesztése

 • "A csapatok szétszóródása"
 • "A tudás terjesztése"
  szinonimája:
 • diszperzió
 • ,
 • diszpergálódás
 • ,
 • terjesztés
 • ,
 • diffúzió